Најава догађаја

Израда ревизорског извештаја

3. јун 2019.

Хотел „Palace“ Београд, Топличин Венац 23

 

О овом курсу

Уколико сте у свом напредовању кроз послове интерне ревизије дошли до фазе писања ревизорског извештаја, или то већ радите, али желите да унапредите своја знања, овај ће вам курс омогућити да стекнете или освежите знања о циљевима, структури и саопштавању резултата појединачног ангажмана интерне ревизије, као и о успостављању процеса праћења договорених акција. Курс је осмишљен тако да комбинацијом предавања, радионица, примера из праксе и тестова за проверу стеченог знања уведе полазнике у кључни производ интерне ревизије – извештај.

На овом курсу научићете како да приступите изради извештаја интерне ревизије, који су то основни елементи појединачног извештаја интерне ревизије, како да оцените налазе, дате препоруке, укључите примедбе и одговоре носиоца препорука и договорене акције управе у коначан извештај интерне ревизије, како да презентујете резултате свог ангажмана, као и како да успоставите процес накнадног праћења примене датих препорука и извештавате о тим резултатима.

Циљеви курса

 • Препознати основне елементе ефективног извештаја и презентације интерне ревизије
 • Припремити ефективан извештај интерне ревизије
 • Презентовати резултате ревизорског ангажмана релевантним корисницима извештаја интерне ревизије
 • Развити процес праћења примене препорука

 

 Садржај курса

Извештај интерне ревизије – критеријуми и квалитет извештавања

 • Циљеви извештаја интерне ревизије
 • Корисници извештаја интерне ревизије
 • Структура извештаја интерне ревизије (са радионицом)
 • Опис резултата ревизије (са радионицом)

Комуницирање резултата ревизије

 • Нацрт извештаја интерне ревизије
 • Презентација резултата ревизије (налази, препоруке, ризици)
 • Технике ефективне презентације
 • Коначан извештај интерне ревизије (налази, препоруке, ризици и план активности на примени препорука са радионицом)

Накнадно праћење примене препорука

 • Процес праћења (Основни принципи)
 • Извештавање о резултатима праћења примене препорука (са радионицом)

Подаци о курсу

Шифра курса: 3100

Трајање курса: 1 дан (оквирно од 9 до 16.00 часова)

Број ЦПЕ које курс доноси: 6

Ниво курса: Напредни

Ниво знања полазника: Познавање Стандарда интерне ревизије

 

Предавачи:

 

Марија Бановић, ЦИА, ОИР-КОР

Марија Бановић је дипломирани економиста Економског факултета у Београду. Поседује лиценцу Сертификовани интерни ревизор (ЦИА) Института интерних ревизора (ИИА) и Овлашћени интерни ревизор при Комори интерних ревизора Србије (ОИР-КОР). Активан је члан Удружења интерних ревизора Србије, где је ангажована као председник Надзорног одбора, члан Комисије за стандарде.

Ради на позицији Овлашћени интерни ревизор у Друштву за управљање добровољним пензијским фондом Дунав. Раду у интерној ревизији претходио је вишегодишњи рад у области ревизије финансијских извештаја у оквиру компанија Делоитте и ЕY. На тренутној позицији у прилици је да као једини интерни ревизор организује целокупну активност интерне ревизије, извршава оперативне активности ревизије и комуницира са одбором овлашћеним за надзор над радом интерне ревизије. Даљу надоградњу и стручно усавршавање у интерној ревизији спроводи кроз активности Удружења, учествовањем на међународним конференцијама и као предавач на панелима, скуповима и конференцијама, писањем ауторских чланака за билтен Удружења и кроз друге активности којима доприноси професији.

 

 

Јелена Рунић, ЦИА, ЦРМА

Јелена Рунић је потпредседник УИРС, члан председништва и члан Удружења интерних ревизора Србије од самог оснивања. Сертификовани је интерни ревизор (ЦИА) од стране Глобалног института интерних ревизора (ИИА). Поседује и сертификат за оцену управљања ризиком (ЦРМА) издат од стране Глобалног института интерних ревизора (ИИА). Интерни ревизор је у Сава неживотном осигурању а.д.о. Београд и поседује вишегодишње искуство у интерној ревизији. Пре интерне ревизије радила је као професор економске групе предмета у економској школи. Стручно усавршавање спроводи и кроз активности Удружења, учествовањем на међународним конференцијама и као предавач на стручним скуповима и кроз друге активности којима доприноси професији.

 

 

Јадранка Кораћ, ЦИА

Јадранка Кораћ је потпредседик УИРС, члан председништва и члан Удружења интерних ревизора Србије од самог оснивања. Сертификовани је интерни ревизор од стране Глобалног института интерних ревизора (Глобал ИИА). Поседује ЦИА сертификат, као и сертификат за екстерну процену квалитета рада интерне ревизије. Глaвни је интерни ревизор у Народној банци Србије и поседује вишегодишње искуство у интерној ревизији. У својој досадашњој професионалној каријери Јадранка Кораћ је одржала неколико запажених предавања на стручним скуповима и конференцијама у земљи и региону.

 

 

 

КОТИЗАЦИЈА:

 • Чланови УИРС……. 12.000,00 RSD
 • Остали ………………. 14.500,00 RSD
 • Учесници из иностранства … 120 EUR

 

ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ:

Пријавa се попуњава електронски.

Електронски Образац пријаве налази се на сајту на дну стране где је објављен курс.

У пријави у пољу „ваша порука“ навести назив курса и шифру курса или нешто друго што сматрате важним.

Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља електронским путем.

По уплати УИРС ће електронски доставити оригинал рачун.

Особа за контакт:  Мира Вуковић, е-маил: vukovic.mira@mts.rs или kancelarija@ uirs.rs

тел. +381 65 205 3452 или + 381 64 658 7122 (Марија Васић).

Крајњи рок за пријаву и уплату је 30. мај 2019.

3. јун 2019

Хотел „Palace“, Београд, Топличин Венац 23, сала на првом спрату

ПРОГРАМ

Понедељак  3. јун

08.30-09.00 Регистрација учесника-кафа дободошлице
09.00-11.00 Почетак рада, прва сесија
11.00 – 11.30 Пауза-кафа
11.30-13.00 Друга сесија
13.00-14.00 Пауза-ручак
14.00-16.00 Трећа сесија и крај  курса

 

 

Учесници курса, носиоци „ЦИА“ као и остали, остварују право на 6 поена континуиране професионалне едукације (ЦПЕ). Потврда о учешћу на семинару биће послате, електронски, свим учесницима.

Организатор задржава право на мању измену програма у оправданим случајевима.

Пријава за догађај/Application form (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

Да ли сте члан УИРС-а?
да / yesне / no

Да ли сте члан GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
да / yesне / no

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати