Најава догађаја

Кључне компоненте успешности функционисања интерне ревизије у циљу успостављања квалитета

ОТКАЗАН

Дом инжењера „Никола Тесла“, Кнеза Милоша 9, IV спрат, Београд

КУРС ЈЕ ОТКАЗАН- БИЋЕ ДЕФИНИСАН ДРУГИ ДАТУМ

О овом курсу

Критични аспект активности интерне ревизије је поверење интересних страна у резултате њеног рада. У том смислу, од интерног ревизора очекује се професионални приступ и усаглашавање са професионалним стандардима.

Учесници овог курса стећи ће сазнања о разноврсним и актуелним питањима из области интерне оцене квалитета разматрањем кључних компоненти које утврђују успешну функцију интерне ревизије. Садржај овог курса усклађен је са смерницама Института интерних ревизора ИИА.

Курс је намењен руководиоцима интерне ревизије и интерним ревизорима, било да долазе из привреде, јавног или финансијског сектора.

Циљеви курса

Сврха овог курса је да вам помогне да:

 1. Разумете елементе Програма обезбеђења и унапређења квалитета који подразумева стални одговарајући надзор и периодичну оцену ревизорског и саветодавног посла који извршава активност интерне ревизије.
 2. Препознате кључне компоненте успешности функционисања интерне ревизије.

Садржај курса

 • Захтеви које мора задовољити програм осигурања и унапређења квалитета, извештавање, интерне оцене, екстерне оцене, извештавање о ПОУК-у и коришћење изјаве ’’Усаглашено са Међународним стандардима професионалне праксе интерне ревизије’’.
 • Пет кључних компоненти које утврђују успешну функцију интерне ревизије:
  1. Стратегија
  2. Структура
  3. Људи
  4. Процес
  5. Технологија.
 • Стратешки приступ, мерење учинка и извештавање, процена ризика и годишњи план, управљање интересним странама и комуникација.
 • Оперативна структура, руковођење, управљање праксом, специјалисти.
 • Правац каријере и професионални развој, обука, управљање учинцима, запошљавање,
 • Методологија, планирање ангажмана, извршење ангажмана, извештавање, накнадно праћење
 • Квалитет, ревизорски софтвер, анализа података алати, управљање знањем.

Подаци о курсу

Шифра курса: НОП02

Трајање курса: 1 дан  (од 09 до 16 часова)

Број ЦПЕ које курс доноси: 6

Ниво курса: Напредни

Ниво знања: Искуство у раду интерне ревизије

Предавачи

Весна Вулешевић, ОИР-ЈС
Весна Вулешевић овлашћени интерни ревизор, запослена је у ЈП ''Скијалишта Србије''. Члан је Удружења интерних ревизора Србије од оснивања. Поседује сертификат Овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, сертификат Експерта екстерне оцене квалитета у складу са IIA стандардима и диплому Центра за безбедносне студије из области ''Борба против организованог криминала и корупције''. У периоду 2018-2019 година, ангажована је на успешно окончаном пројекту Реформе локалних финансија (RELOF) организованог од стране Швајцарског секретаријата за економске послове (SECO). Циљеви пројекта су били подршка локалним самоуправама у успостављању адекватног система Финансијског управљања и контроле и примени принципа доброг управљања у управљању ризицима
мр Милена Милојевић, ОИР-ЈС, ОИР-КОР
Магистар економских наука, заменик директора Службе за интерну ревизију града Београда у којој је десет година. Претходно била ангажована као асистент на Факултету за трговину и банкарство. Као први представник Републике Србије завршила специјалистички тренинг "Performance Audit", Icisa, Noida India. Учесник је двогодишњег програма обуке за регионалну изградњу капацитета у јавном сектору за тренере за интерну ревизију IA TOT (Internal Audit Training of Trainers Program). Бави се методологијом рада и унапређењем активности интерне ревизије у Служби за интерну ревизију. Члан Етичког одбора и председник Секције за јавни сектор УИРС. Предавач на бројним конференцијама, скуповима, подијумским дискусијама у земљи и иностранству, из области интерне ревизије у јавном сектору.
Светлана Јамандиловић, ОИР-КОР, ОР-СРРС, Експерт екстерне оцене квалитета
Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Београду.
Радно искуство од 31 године стажа стекла је на руководећим позицијама у банкарству (државној /приватној банци). Руководила је пословима директора Службе интерне ревизије у банци и управљала интерном ревизијом у Добровољном пензијском фонду. Кратак период радила је у јавном сектору као руководилац Одељења интерне ревизије. Специјализацију из области кредитирања стамбене изградње обавила је у иностранству у Deutsch Bank.
У својој професионалној каријери одржала је предвања из области интерне ревизије на стручним скуповима које је организовало Удружење интерних ревизора Србије (УИРС), обуке запослених у компанији у којој је и сама била запослена, али и бројне радионице у иностраним компанијама, како у земљи, тако и у региону.
Активан је чан УИРС од оснивања Удружења и Глобалног Института интерних ревизора. Члан је секције за квалитет, програмских и организационих одбора годишњих конференција које организује УИРС. Поседује следеће сертификате: Овлашћени интерни ревизор (Комора овлашћених ревизора Србије), Овлашћени рачуновођа (Савез рачуновођа и ревизора Србије) и Експерт екстерне оцене квалитета интерне ревизије (ИИА Црна Гора).

Котизација:

 • Чланови УИРС…….12.000,00 RSD
 • Остали ……………….14.500,00 RSD
 • Учесници из иностранства … 120 EUR

Пријаве и уплате котизације:

Пријаве се попуњавају електронски на сајту www.uirs.rs  Пријава се налази на дну стране где је објављена информација о курсу. У напомени пријаве обавезно навести шифру курса или неку другу информацију, ако вам је битна.

Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља електронским путем. По уплати УИРС  ће електронски  доставити рачун за правдање. Особа за контакт:  Светлана Јамандиловићтел. +381 64 658 71 22 ; +381 11  334 3531,

е-мејл: kancelarija@uirs.rs ili sekretar@uirs.rs

Крајњи рок за пријаву и уплату је 1. април  2020.

 

3. април 2020.

Дом инжењера „Никола Тесла“, Кнеза Милоша 9, IV спрат, Београд

ПРОГРАМ

Петак, 3 април 2020.

08.30-09.00 Регистрација учесника-кафа дободошлице
09.00-11.00 Почетак рада-Прва сесија
11.00 – 11.30 Пауза-кафа
11.30-13.00 Друга Сесија
13.00-14.00 Пауза ручак
14.00-16.00 Трећа сесија и крај рада

Учесници курса, носиоци „ЦИА“ као и остали, остварују право на 6 поена континуиране професионалне едукације (ЦПЕ). Потврда о учешћу на курсу биће послате, електронски, свим учесницима.

Организатор задржава право на мању измену програма у оправданим случајевима.

Пријава за догађај/Application form (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

Да ли сте члан УИРС-а?
да / yesне / no

Да ли сте члан GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
да / yesне / no

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати