Најава догађаја

КУРС Пракса интерне ревизије

2-3 новембар 2017.

Хотел „Palace“, Топличин Венац 23, Београд

 

Пракса интерне ревизије

 

О овом курсу

Ако сте се определили да своју професионалну каријеру започенете у интерној ревизији, овај курс вам омогућује да стекнете основна знања о функцији, улози и задацима интерне ревизије у организацији и процесу извођења појединачног ангажмана. Курс је осмишљен тако да комбинацијом предавања, радионица, примера из праксе и тестова за проверу стеченог знања уведе полазнике у кључне области интерне ревизије.

На овом курсу научићете како да приступите изради стратешког плана ревизије, како да припремите програм извођења ревизије, основне поступке извођења ревизије и надзор над тим процесом, као и приступ процесу извештања о резултатима ревизије.

Циљеви курса

 • Препознати стратешку и оперативну улогу интерне ревизије.
 • Препознати значај познавања природе пословања организације.
 • Применити знања о природи пословања организације у процесу препознавања и процене ризика.
 • Препознати фазе процеса ревизорског ангажмана.
 • Разумети како се примењују страдарди у процесу извођења ревизије.
 • Разумети програм обезбеђења и унапређења квалитета.

Садржај курса

 Управљање функцијом интерне ревизије

 • Стратешка улога интерне ревизије
 • Оперативна функција интерне ревизије
 • Модел три линије одбране (са радионицом)
 • Познавање природе пословања организације (са радионицом)
 • План ревизије заснован на ризицима (са радионицом)

Управљање појединачним ангажманом интерн еревизије

 • Планирање ангажмана (са радионицом)
 • Надзор над ангажманом
 • Комуникација резултата ангажмана (са радионицом)
 • Исходи надгледања ангажмана

Процес обезбеђења и унапређења квалитета

 

Подаци о курсу

Шифра курса: 2000

Трајање курса: 2 дана  (оквирно од 9 до 17.00 часова)

Број ЦПЕ које курс доноси: 13

Ниво курса: Основни

Ниво знања: Почетни

 

Предавачи:

др Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА

Редовни професор на АЛФА БК Универзитету. Овлашћени је ревизор (КОР) и члан je Комисије за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање за овлашћене ревизоре код Коморе овлашћених ревизора. Судски је вештак економско-финансијске струке. Предавала је на бројним семинарима и излагала је на велико броју стручних скупова из области интерне ревизије и рачуноводство у земљи и иностранству. Уредник и један од аутора књиге “Интерна ревизије: управљање * ризици * контрола”. Објавила је већи број радова из области интерне ревизије. Активан је члан Удружења интерних ревизора Србије.

 

 

 

Оливера Радовић, Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

Руководилац самосталног сектора интернe ревизијe у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“.Радила је и у Министарству финансија Републике Србије, Сектору за буџетску инспекцију и ревизију, Одељењу за интерну ревизију на радном месту ревизора, у звању саветника. У овом периоду прошла је комплетну теоријску и практичну обуку од стране експерата Европске Уније из области интерне ревизије.Члан je Комисије за полагање испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору. Судски је вештак економско-финансијске струке. Предавала је на бројним семинарима и излагала је на велико броју стручних скупова из области интерне ревизије и рачуноводства у земљи и иностранству. Активан је члан Удружења интерних ревизора Србије.

 

 

 

Драган Пешић, ЦИА

 Драган Пешић је члан Удружења интерних ревизора Србије од самог оснивања. Сертификовани је интерни ревизор од стране Глобалног института интерних ревизора (Глобал ИИА) и Коморе интерних ревизора Србије. Поседује ЦИА и сертификат Овлашћеног интерног ревизора Србије. Руководилац је одељења за интерну ревизију у Raiffeisen bank а.д. Београд и поседује вишегодишње искуство у интерној и екстерној ревизији. У својој досадашњој професионалној каријери Драган Пешић је одржао неколико запажених предавања на стручним скуповима и конференцијама у земљи и региону на тему практичних смерница, поставке и организације Одељења за интерну ревизију у банкама

 

 

КОТИЗАЦИЈА:

 • Чланови УИРС…….22.000,00 RSD
 • Остали ……………….25.000,00 RSD
 • Учесници из иностранства 200 EUR

 

ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ:

Пријавa се попуњава електронски.

Електронски Образац пријаве налази се на дну ове стране.

У пријави у пољу „ваша порука“ навести назив курса и шифру курса или нешто друго што сматрате важним.

Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља електронским путем.

По уплати УИРС ће поштом доставити оригинал рачун.

Особа за контакт:  Мира Вуковић, тел. +381 65 205 3452

Kрајњи рок за пријаву и уплату је 31. октобар 2017.

 

 

Пријава за догађај (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

Да ли сте члан УИРС-а?
да / yesне / no

Да ли сте члан GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
да / yesне / no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ