Најава догађаја

НАЈАВА “ONLINE” ПАНЕЛА УИРС ВЕБИНАРИ ЈЕСЕН 2020.

online

 

Одлаже се вебинар W09, заказан за 17. децембар 2020. Исти се не може одржати из оправданих разлога. О новом датуму бићете благовремено обавештени.


Удружење интерних ревизора Србије је због пандемије COVID 19 отказало све планиране догађаје за 2020. годину (курсеви, панели и конференцију). Да би члановима УИРС омогућили одређени ниво едукације и у овој години, руководство УИРС је одлучило да члановима понуди “online” догађаје уз коришћење савремених апликативних решења /ZOOM /.  О свим детаљима бићете накнадно и детаљно обавештени најавама на овом сајту.

Да би сте могли да присуствујете “online” догађајима, потребно је да имате рачунар који може да подржи савремени “online” приступ, визуелно и звучно (рачунари новије генерације, на пр. Windows 10) и добру интрнет везу.

ВЕБИНАРИ СУ НАМЕЊЕНИ САМО ЧЛАНОВИМА УИРС И ЗА ЊИХ ЈЕ ПРИСТУП БЕСПЛАТАН.

 

У наредној табели дат је приказ догађаја које вам тренутно нудимо.

Најава "on line" панела УИРС

ОЗНАКА ДОГАЂАЈАОБЛАСТ / ТЕМЕДАТУМТРАЈАЊЕЦПЕЈезик излагања на вебинаруПРЕДАВАЧИПЛАЋАЊЕ
W01
ОДРЖАН
Остваривање успешне комуникације на пројекту / Comunication Management15.09.202019-20 ч.1 српскиВладимир Михајловић, Project Management Professionalбесплатно
ВЕБИНАР ЈЕ ЗАВРШЕН
W06
ОДРЖАН
ПРЕВАРЕ:
1. Интерне контроле као инструмент сузбијања преварних радњи и изазови у надолазећој кризи.
2. Интерна ревизија као институционални инструмент за сузбијање корупције.
17.09.202018-20 ч.2српски1. Мирослава Гаћеша, "Deloitte"
2. Маја Матић, Агенција за борбу против корупције
бесплатно
ВЕБИНАР ЈЕ ЗАВРШЕН
W02
ОДРЖАН
Садашњост и будућност интерне ревизије22.09.202019-20 ч.1српскиСања Кекић, "ISACA"бесплатно
ВЕБИНАР ЈЕ ЗАВРШЕН
W03
ОДРЖАН
Психолошке последице пандемије - нови изазов за унапређење квалитета рада и развој професионалног интегритета ревизора24.09.202019-20 č.1српскиСандра Јаконић.НБСбесплатно
ВЕБИНАР ЈЕ ЗАВРШЕН
W04
ОДРЖАН
Етика и интегритет као елементи контролног окружења: од изазова до додатне вредности01.10.202019-20 ч.1српскидр Тамара Стојановић. ИИА БИХбесплатно
ВЕБИНАР ЈЕ ЗАВРШЕН
W08
ОДРЖАН
Развој блокчејн технологије: тренутни и будући утицај на интерну ревизију06.10.202019-20 ч.1енглескиМр Атанаско Атанасовски, ИИА Северна Македонијабесплатно
ВЕБИНАР ЈЕ ЗАВРШЕН
W05
ОДРЖАН
Пословна етика: пут између истине и митова08.10.202019-20 ч.1енглескиМатеј Драшчек, ИИА Словенијабесплатно
ВЕБИНАР ЈЕ ЗАВРШЕН
W07
ОДРЖАН
Основе ИТ ревизије за јавни сектор15.10.202019-20 ч.1српскиДраган Стојановић, Државна ревизорска институцијабесплатно
ВЕБИНАР ЈЕ ЗАВРШЕН
W09
ОДЛОЖЕН
Улога интерне ревизије у превенцији превара17.12.202018-19 ч.српскиМилена Милојевић, Служба за интерну ревизију Града Београдабесплатно
ОДЛОЖЕН
W010
ОДРЖАН
Планирање ИТ ревизије17.11.202019-20 ч.1хрватскиЛидија Баковић, ИИА Хрватскабесплатно
ВЕБИНАР ЈЕ ЗАВРШЕН
W011
ОДРЖАН
Како радимо "online" ревизију? Модел ревизије, изазови и ризици03.11.202019-20 ч.1српскиЧланови УИРС:
Оливера Радовић,
Драган Пешић,
Емил Живков и
Марија Ђорђевић
бесплатно
ВЕБИНАР ЈЕ ЗАВРШЕН

За пријављивање  можете користити пријаве које које сте уобичајено користили за пијављивање за догађаје УИРС. Обрасци пријаве налазе се испод овог текста на овој страни.

Молимо вас да за пријављивање за “on line” догађаје искључиво користите образац “ПОЈЕДИНАЧНА ПРИЈАВА” (пријаве за једног учесника) и да у пољу “Ваша порука” наведете ознаку догађаја који желите да слушате (на пример: W01; W02).

Можете у једној пријави навести неке или све догађаје. Можете сада навести само један догађај, а за пар дана попнити поново пријаву и навести други догађај.

Остала поља која се уобичајено попуњавају за догађаје, а која сада нису релевантна (на пример поља за плаћање), попуните само форме ради у мери у којој то образац захтева, да би пријава била прихваћена.

Напомињемо да ћете за сваки догађај за који сте се пријавили добити посебно писмо са позивом на пријаву на апликацију, као и друге информације о догађају. Зато је веома важно да приликом попуњавања пријаве наведете тачну е-маил адресу преко које ћете се пријављивати (водећи рачуна да су догађаји планирани после радног времена у вечерњим сатима када сте углавном код куће).

Број учесника је ограничен у складу са техничким могућностима “ZOOM” апликације.


Програмски одбор вебинара:

 

  • Јадранка Кораћ,ЦИА, председник
  • Марија Бановић, ЦИА
  • Јелена Рунић, ЦИА, ЦРМА
  • Оливера Радовић, ОИР-ЈС
  • Младен Кандић, ЦИА
Техничка подршка за “ZOOM” апликацију:  Младен Кандић, ЦИА

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ:

Све пријаве за “online” догађаје пристигле до 12 сати (пре подне) дан пред догађај ће бити обрађене.

За пријаве пристигле након овог времена не можемо да гарантујемо да ће бити обрађене и да ћете бити регистровани за “onlineе” догађај.

Потврду о успешној регистрацији за догађај ћете добити најкасније 24 часа пре догађаја (меил генерисан од стране “ZOOM” апликације). Уколико не добијете потврду о регистрацији до 24ч. пре догађаја молим да се обратите kancelarija@uirs.rs 

 

У наставку можете преузети ПДФ позивно писмо са информацијама о предавачима.