Најава догађаја

НАЈАВА – Ревизорски сусрети у Новом Саду

крајем октобра 2019.

Нови Сад

Удружење интерних ревизора Србије и посебно Секција за квалитет, започели са припрему једнодневне конференције под називом Ревизорски сусрети 2019Нови Сад у сарадњи са Факултетом техничких наука у Новом Саду .

Конференција ће се одржати крајем месеца октобра  2019. године.

Тематски оквир ревизорских сусрета обухватиће квалитет интерне ревизије, почев од управљања квалитетом па све до оцене квалитета и извештавања о квалитету.

Чланови иницијалног програмског одбора (допуњаваће се накнадно) Ревизорских сусрета 2019 – Нови Сад су:

  • Бојана Радовановић, председник
  • Јадранка Кораћ
  • Оливера Радовић
  • Тања Којадиновић
  • Светлана Јамандиловић
  • Радунка Мијаљевић

 

Детаљe у вези овог догађаја објавићемо накнадно.