Најава догађаја

ОСНОВИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ/2020.

 Отказан

Дом инжењера „Никола Тесла“, Кнеза Милоша 9, IV спрат, Београд

Курс је отказан- биће дефинсан други датум

Основи интерне ревизије

О овом курсу

Ако од недавно радите у интерној ревизији, овај курс вам омогућује да стекнете добру основу за улазак у професију. Курс је осмишљен тако да буде путоказ ка основним концептима савремене професије и одличан избор за стицање знања која су вам потребна да успете у свету интерне ревизије.

На овом курсу научићете основне појмове о професионалним стандардима, оквирима и вештинама које су вам потребне да бисте стекли одговарајуће компетенције за обављање професије. Курс ће вам такође пружити увид у разноврсне путеве за развој каријере који вам као интерном ревизору стоје на располагању. Поред тога, курс ће вам омогућити да стекнете основно разумевање значаја и вредности интерне ревизије у организацији и очекивања интересних страна од интерне ревизије.

Циљеви курса

 • Препознати изјаве о вредности интересних страна у којима се наводе њихова очекивања од интерне ревизије.
 • Разумети улогу ИИА у професији интерне ревизије.
 • Препознати различите могућности за развој каријере у области интерне ревизије.
 • Описати структуру и основне елементе Међународног оквира професионалне праксе (ИППФ®).
 • Стећи основно разумевање процеса интерне ревизије.

Садржај курса

Дефиниција интерне ревизије

 • Изјава о вредностима
 • Уверавање, увид/поглед и објективност
 • Интерна ревизија и рачуноводство
 • Природа и обим савремених услуга интерне ревизије
 • Институт интерних ревизора ИИА
 • Професионалне смернице
 • Професионална звања
 • Каријера интерних ревизора

Стандарди и оквири

 • МОПП (ИППФ)
 • Обавезне и препоручене смернице
 • Међународни стандардни професионалне праксе интерне ревизије (Стандарди)
 • Структура стандарда и систем њиховог означавања
 • ЦОСО Интерне контроле – Интегрисани оквир
 • ЦОСО Оквир за управљање ризиком у предузећу (ЕРМ)

Процес интерне ревизије

 • Врсте ревизорских ангажмана
 • Планирање ангажмана
 • Извођење ангажмана
 • Комуникација повезана са ангажманом

Подаци о курсу

Шифра курса: ООП05

Трајање курса: 1 дан  (од 09 до 16 часова)

Број ЦПЕ које курс доноси: 6

Ниво курса: Основни

Ниво знања: Почетни

КОТИЗАЦИЈА:

 • Чланови УИРС…….12.000,00 RSD
 • Остали ………………14. 500,00 RSD
 • Учесници из иностранства … 120 EUR

ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ:

Пријаве се попуњавају електронски на сајту www.uirs.rs  Пријава се налази на дну стране где је објављена информација о курсу. У напомени пријаве обавезно навести шифру курса или неку другу информацију, ако вам је битна.

Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља електронским путем. По уплати УИРС  ће електронски  доставити рачун за правдање. Особа за контакт:  Светлана Јамандиловићтел. +381 64 658 71 22; +381 11 334 3531

е-мејл: kancelarija@uirs.rs ili sekretar@uirs.rs

Крајњи рок за пријаву и уплату је 2. јун  2020.

ПРЕДАВАЧИ

1.Сузана Маркагић, CIA
Руководилац је сектора Интерна ревизија у компанији HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд (некадашња Железара Смедерево и претходно У.С. Стеел Србија д.о.о.). Поседује сертификат Института Интерних ревизора, тзв CIA. Активан је члан Удружења Интерних Ревизора Србије и Комисије за ЦПЕ поене која ради у оквиру њега. Радила је на превођењу и писању чланака за ИР магазин и потребе Удружења.
2.Оливера Радовић, Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору
Руководилац самосталног сектора интернe ревизијe у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“.Радила је и у Министарству финансија Републике Србије, Сектору за буџетску инспекцију и ревизију, Одељењу за интерну ревизију на радном месту ревизора, у звању саветника. У овом периоду прошла је комплетну теоријску и практичну обуку од стране експерата Европске Уније из области интерне ревизије.Члан je Комисије за полагање испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору. Судски је вештак економско-финансијске струке. Предавала је на бројним семинарима и излагала је на велико броју стручних скупова из области интерне ревизије и рачуноводства у земљи и иностранству. Активан је члан Удружења интерних ревизора Србије.
3.Драган Пешић, CIA
Драган Пешић је члан Удружења интерних ревизора Србије од самог оснивања. Сертификовани је интерни ревизор од стране Глобалног института интерних ревизора (Глобал ИИА) и Коморе интерних ревизора Србије. Поседује ЦИА и сертификат Овлашћеног интерног ревизора Србије. Руководилац је одељења за интерну ревизију у Raiffeisen bank а.д. Београд и поседује вишегодишње искуство у интерној и екстерној ревизији. У својој досадашњој професионалној каријери Драган Пешић је одржао неколико запажених предавања на стручним скуповима и конференцијама у земљи и региону на тему практичних смерница, поставке и организације Одељења за интерну ревизију у банкама

ПРОГРАМ

Петак 05.јун

08.30-09.00 Регистрација учесника-кафа дободошлице
09.00-11.00 Почетак рада-Прва сесија
11.00 – 11.30 Пауза-кафа
11.30-13.00 Друга Сесија
13.00-14.00 Пауза ручак
14.00-16.00 Трећа сесија и крај рада

Учесници курса, носиоци „ЦИА“ као и остали, остварују право на 6 поена континуиране професионалне едукације (ЦПЕ). Потврда о учешћу на курсу биће послате, електронски, свим учесницима.

Организатор задржава право на мању измену програма у оправданим случајевима.

Пријава за догађај/Application form (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

Да ли сте члан УИРС-а?
да / yesне / no

Да ли сте члан GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
да / yesне / no

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати