Најава догађаја

Основи интерне ревизије

30. март 2018.

ХОТЕЛ „PALACE“, БЕОГРАД, Топличин Венац 23

О овом курсу

Ако од недавно радите у интерној ревизији, овај курс вам омогућује да стекнете добру основу за улазак у професију. Курс је осмишљен тако да буде путоказ ка основним концептима савремене професије и одличан избор за стицање знања која су вам потребна да успете у свету интерне ревизије.
На овом курсу научићете основне појмове о професионалним стандардима, оквирима и вештинама које су вам потребне да бисте стекли одговарајуће компетенције за обављање професије. Курс ће вам такође пружити увид у разноврсне путеве за развој каријере који вам као интерном ревизору стоје на располагању. Поред тога, курс ће вам омогућити да стекнете основно разумевање значаја и вредности интерне ревизије у организацији и очекивања интересних страна од интерне ревизије.

 

Циљеви курса

• Препознати изјаве о вредности интересних страна у којима се наводе њихова очекивања од интерне ревизије.
• Разумети улогу ИИА у професији интерне ревизије.
• Препознати различите могућности за развој каријере у области интерне ревизије.
• Описати структуру и основне елементе Међународног оквира професионалне праксе (ИППФ®).
• Стећи основно разумевање процеса интерне ревизије.

 

Садржај курса

Дефиниција интерне ревизије
• Изјава о вредностима
• Уверавање, увид/поглед и објективност
• Интерна ревизија и рачуноводство
• Природа и обим савремених услуга интерне ревизије
• Институт интерних ревизора ИИА
• Професионалне смернице
• Професионална звања
• Каријера интерних ревизора

Стандарди и оквири
• МОПП (ИППФ)
• Обавезне и препоручене смернице
• Међународни стандардни професионалне праксе интерне ревизије (Стандарди)
• Структура стандарда и систем њиховог означавања
• ЦОСО Интерне контроле – Интегрисани оквир
• ЦОСО Оквир за управљање ризиком у предузећу (ЕРМ)

Процес интерне ревизије
• Врсте ревизорских ангажмана
• Планирање ангажмана
• Извођење ангажмана
• Комуникација повезана са ангажманом

 

Подаци о курсу

Шифра курса: 1000
Трајање курса: 1 дан (од 09 до 16 часова)
Број ЦПЕ које курс доноси: 6
Ниво курса: Основни
Ниво знања: Почетни

 

Предавачи:

 

др Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА
Редовни професор на АЛФА БК Универзитету. Овлашћени је ревизор (КОР) и члан je Комисије за спровођење испита, обуку и континуирано професионално усавршавање за овлашћене ревизоре код Коморе овлашћених ревизора. Судски је вештак економско-финансијске струке. Предавала је на бројним семинарима и излагала је на велико броју стручних скупова из области интерне ревизије и рачуноводство у земљи и иностранству. Уредник и један од аутора књиге “Интерна ревизије: управљање * ризици * контрола”. Објавила је већи број радова из области интерне ревизије. Активан је члан Удружења интерних ревизора Србије.

 

 

 

Оливера Радовић, Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору
Руководилац самосталног сектора интернe ревизијe у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“.Радила је и у Министарству финансија Републике Србије, Сектору за буџетску инспекцију и ревизију, Одељењу за интерну ревизију на радном месту ревизора, у звању саветника. У овом периоду прошла је комплетну теоријску и практичну обуку од стране експерата Европске Уније из области интерне ревизије.Члан je Комисије за полагање испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору. Судски је вештак економско-финансијске струке. Предавала је на бројним семинарима и излагала је на велико броју стручних скупова из области интерне ревизије и рачуноводства у земљи и иностранству. Активан је члан Удружења интерних ревизора Србије.

 

 

 

Драган Пешић, ЦИА

 Драган Пешић је члан Удружења интерних ревизора Србије од самог оснивања. Сертификовани је интерни ревизор од стране Глобалног института интерних ревизора (Глобал ИИА) и Коморе интерних ревизора Србије. Поседује ЦИА и сертификат Овлашћеног интерног ревизора Србије. Руководилац је одељења за интерну ревизију у Raiffeisen bank а.д. Београд и поседује вишегодишње искуство у интерној и екстерној ревизији. У својој досадашњој професионалној каријери Драган Пешић је одржао неколико запажених предавања на стручним скуповима и конференцијама у земљи и региону на тему практичних смерница, поставке и организације Одељења за интерну ревизију у банкама

 

 

КОТИЗАЦИЈА:

Чланови УИРС…….11.000,00 RSD
Остали ……………….14.000,00 RSD
Учесници из иностранства … 100 EUR

ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ:

Пријаве се попуњавају електронски на сајту www.uirs.rs Пријава се налази на дну стране где је објављена информација о курсу.
У напомени пријаве обавезно навести шифру курса или неку другу информацију, ако вам је битна.
Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља електронским путем. По уплати УИРС ће електронски доставити рачун за правдање. Особа за контакт: Мира Вуковић, тел. +381 65 205 3452
Крајњи рок за пријаву и уплату је 27. март 2018.

 

Основи  интерне ревизије

30. март 2018.
Хотел „Palace“, Београд, Топличин Венац 23, сала на првом спрату
ПРОГРАМ

Петак 30. март
08.30-09.00 Регистрација учесника-кафа дободошлице
09.00 Почетак рада
11.00 – 11.30 Пауза-кафа
13.00-14.00 Пауза-ручак
16.00 Крај курса

 

Учесници курса, носиоци „ЦИА“ као и остали, остварују право на 6 поена континуиране професионалне едукације (ЦПЕ). Потврда о учешћу на семинару биће послате, електронски, свим учесницима.
Организатор задржава право на мању измену програма у оправданим случајевима.

 

 

Пријава за догађај (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

Да ли сте члан УИРС-а?
да / yesне / no

Да ли сте члан GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
да / yesне / no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ