Најава догађаја

ОСНОВИ ИТ/ИС ЗА ИНТЕРНЕ РЕВИЗОРЕ/2020

12-13 март 2020.

Дом инжењера „Никола Тесла“, Кнеза Милоша 9, IV спрат, Београд

О овом курсу

На овом курсу стећићете неопходна основна знања из ИТ/ИС које је утврдио Институт интерних ревизора која су вам потребна да би сте се укључили у савремене трендове ИТ ревизије и како би стекли одговарајуће компетенције за обављање професије. Поред увођења основних теоријских појмова кроз интерактивни рад стећићете увид и у практичне вештине и алате. Предавања и теме које се обрађују су интересантне и доступне свима без обзира да ли сте особа из струке или потпуни почетник. Након овог, почетног курса опције за даље усавршавање су бројне јер вам стечена знања пружају добру основу за даљу надоградњу знања и учење напредних алата ИТ ревизије.

Циљеви курса

Обим у коме информационе технологије прожимају пословање организација континуирано расте. У том смислу све више се наглашава потреба интерних ревизора да разумеју и процењују ризике и могућности које су повезаве са информационим технологијима. Сврха овог курса је да се интерни ревизори упознају са основним областима информационих технологија и информационих система, које су већ по својој природи бројне и разноврсне. Садржај овог курса усклађен је са смерницама Института интерних ревизора ИИА.

Садржај курса

 1. Безбедност информација
 • Разликe између уобичајених врсти физичких контрола заштите (картице, кључеви, биометрија, итд.);
 • Разлике између различитих облика аутентификације корисника и контрола ауторизације (лозинка, двостепена аутентификација, биометрија, дигитални потпис, итд) и идентификовати потенцијалне ризике.Идентификација потенцијалних ризика;
 • Објашњење циља и употребе различитих контрола безбедности информација (енкрипција, фајервол, антивирус, итд.). Заштита и безбедност података;
 • Закон о приватности података и њихов потенцијални учинак на политике и праксе безбедности података.Нове технолошке праксе и њихов утицај на безбедност (паметни уређаји, Internet of Things);
 • Нове технолошке праксе и њихов утицај на безбедност (понеси свој сопствени уређај [БYОД], паметни уређаји, интернет ствари [ИоТ], и слично.2. Информационе технологије – Апликативни и системски софтвер;
 • Постојећи и нови ризици сајберсигурности (хаковање, пиратерија, тамперинг, рансомwаре напади, фишинг напади, итд.).
 1. Информационе технологије – Апликације и системски софтвер
 • Основне активности у развоју животног циклуса система и испоруке (дефинисање захтева, дизајн, развој, тестирање, debugging, deployment, одржавање, итд.) и важност контрола промена контрола током процеса;
 • Основни појмови о базама података (подаци, базе података, запис, објекат, поље, шема, итд.) и појмове о интернету (HTML, HTTP, URL, назив домена, browser, click-through, electronic data interchange [EDI], cookies, etc.);
 • Кључне карактеристике софтверског система (customer relationship management [CRM] systems; enterprise resource planning [ERP] systems; and governance, risk, and compliance [GRC] systems; etc.).
 1. Информационе технологије – ИТ инфраструктура и ИТ управљачки оквири
 • Основна ИТ инфраструктура и концепт мреже (server, mainframe, client-server configuration, gateways, routers, LAN, WAN, VPN, итд.) и потенцијални ризици;
 • Оперативне улоге администратора мреже, администратора базе података и help desk;
 • Сврха и апликације ИТ контролних оквира (COBIT, ISO 27000, ITIL, итд.) и основних ИТ контрола.
 1. Disaster recovery
 • Концепти ИТ решења за Disaster recovery план;
 • Сврха увођења Disaster recovery плана и резервних копија података (data backup);
 • Сврха поступака за опоравак података.
 1. Примери из праксе
 • Добра и лоша процена информационих ризика;
 • Управљање информационом безбедношћу на пројектима и приликом развоја нових производа;
 • Заштита података: шифровање, чување лозинки;
 • Контрола целог процеса: сарадња пословне и ИТ ревизије.

ПРЕДАВАЧИ

Стефан Поповић
Стефан Поповић,
Дипломирани информатичар, мастер информатике, запослен на Факултету информационих технологија у Београду, Алфа БК Универзитета као сарадник у настави. Бави се имплементациојом информационих технологија у све делове друштва, ради повећања животног станарда. Сертификовани је водитељ обука од националног значаја које спроводи министарство просвете, науке и технолошког развоја из области дигитализације, стручни консултант неколико предузећа. Рецензент неколико уџбеника, аутор стручних и научних радова, предавач на конференцијама и семинарима
Лука Милинковић
Лука Милинковић, електро инжењер, мастер ЕТФ Београд
Сениор ИТ ревизор, НЛБ Банка Београд
Лука Милинковић има дугогодишње искуство у контроли и управљању ризицима ИТ сигурности кроз развој нових решења и обављање ИТ ревизија. Лука је уучествовао у различитим пројектима као што су развој и имплементација крипто алгоритама и протокола, методе аутентификације, дигитални платни системи, технологија blockchain-a, заштита података и имплементација модела за аутоматско откривање унутрашњих / екстерних превара. Лука има искуства у дефинисању и побољшању ИТИЛ процеса и ИТ контрола, стратешком управљању ИТ и управљању ИТ ризицима. Лука је аутор бројних научних радова који су објављени на међународним конференцијама и стручних чланака из области ИТ пословања и заштите података.
Основне студије завршио је на Електротехничком факултету Универзитета у Београду на смеру Телекомуникације и информационе технологије.
Подаци о курсу

Шифра курса ООП01

Трајање курса: 2 данa  (од 09 до 16 часова)

Број ЦПЕ које курс доноси: 13

Ниво курса: Основни

Ниво знања: Почетни

КОТИЗАЦИЈА:

Чланови УИРС…….23.000,00 RSD

Остали  ……………..26.000,00 RSD

Учесници из иностранства 220 EUR

 

ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ:

Пријавa се попуњава електронски.

Електронски Образац пријаве налази се на сајту на дну ове стране.  У пријави у пољу „ваша порука“ навести назив курса и шифру курса или нешто друго што сматрате важним.

Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља електронским путем.  По уплати УИРС ће електронски доставити оригинал рачун.

Особа за контакт:  Светлана Јамандиловић, е-маил: kancelarija@ uirs.rs тел. + 381 64 658 7122

или    +381 65 205 3452; +381 11334 3531

Крајњи рок за пријаву и уплату је  9. март 2020.

 

12-13 март 2020.

Дом инжењера „Никола Тесла“, Кнеза Милоша 9, IV спрат, Београд

ПРОГРАМ

Четвртак, 12. март 2020

08.00 – 09.00 Регистрација учесника-кафа дободошлице
09.00 – 11.00 Почетак рада-прва сесија
11.00 – 11.30 Пауза-кафа
11.30 – 13.00 Друга сесија
13.00 – 14.00 Пауза-ручак
14.00 – 16.00 Трећа сесија-Крај првог радног дана

Петак, 13 март 2020.

09.00 – 11.00 Почетак рада-прва сесија
11.00 – 11.30 Пауза-кафа
11.30 – 13.00 Друга сесија
13.00 – 14.00 Пауза-ручак
14.00 – 16.00 Трећа сесија-Крај курса

Учесници курса, носиоци „ЦИА“ као и остали, остварују право на 12 поена континуиране професионалне едукације (ЦПЕ). Потврда о учешћу на курсуу биће послате, електронски, свим учесницима.

Организатор задржава право на мању измену програма у оправданим случајевима.

 

Пријава за догађај/Application form (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

Да ли сте члан УИРС-а?
да / yesне / no

Да ли сте члан GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
да / yesне / no

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати