Најава догађаја

Основи ИТ Ревизије за интерне ревизоре

19. фебруар 2018.

ХОТЕЛ „PALACE“, БЕОГРАД, Топличин Венац 23

 

О овом курсу

 

На овом курсу стећићете неопходна основна знања из ИТ које је утврдио Институт интерних ревизора која су вам потребна да би сте се укључили у савремене трендове ИТ ревизије и како би стекли одговарајуће компетенције за обављање професије. Поред увођења основних теоријских појмова кроз интерактивни рад стећићете увид и у практичне вештине и алате. Предавања и теме које се обрађују су интересантне и доступне свима без обзира да ли сте особа из струке или потпуни почетник. Након овог, почетног курса опције за даље усавршавање су бројне јер вам стечена знања пружају добру основу за даљу надоградњу знања и учење напредних алата ИТ ревизије.

Циљеви курса

• Увођење основних појмова и алата који се користе у информационим технологијама (ИТ).
• Идентификовати ризике и размотрити одговоре на ризике везане за хакерске нападе на е-пошту и вебсајтове.
• Разликовање између специфичних ИТ општих контрола и ИТ апликационих контрола ради разумевања других мера сигурности као што је firewall.
• Указати на модерне интерне тпреваре као што су ransomware, phishing и друге.
• Стицање широког познавања функционисања база података и система за управљање базама података, посебно релационих база података и контрола база података.
• Разликовање између специфичних ИТ општих контрола и ИТ апликационих контрола ради разумевања основне функције других мера заштите и контроле базе података.
• Описати инфраструктуру веба, укључујући основну терминологију.
• Схватање организације различитих функционалних области ИТ пословања у циљу повећања ефикасности и раздвајања дужности.
• Разумевање опасности од напада на информације и методе заштите информација, укључујући енкрипцију, заштиту података и бекап процедуре.
• Процењивање односа трошкова и користи које организације остварују улагањем у ИТ.
• Разликовање различитих фаза развоја апликација и животног циклуса софтвера.
• Анализирање методологија за ревизију информационих технологија као што је COBIT
• Утврђивање како Disaster recovery план користи циљеве засноване на ризицима ради постављања приоритета и значаја документовања и тестирања планова.

Садржај курса

1. Безбедност информација

• Типови контрола физичке сигурности (картице, кључеви, биометрија, итд.)
• Облици контроле аутентичности и ауторизације (лозинка, верификација у два корака, биометрија, дигитални потписи итд.)
• Идентификација потенцијалних ризика
• Контрола сигурности информација (енкрипција, firewall, антивирус, итд.)
• Заштита и безбедност података
• Сајбер сигурност и безбедност дигиталних информација
• Нове технолошке праксе и њихов утицај на безбедност (паметни уређаји, Internet of Things)
• Постојећи и нови ризици за сајбер безбедности (хаковање, пиратерија, паковање, ransomware, phishing итд.)

2. Информационе технологије – Апликативни и системски софтвер

• Кључне активности у животном циклусу развоја и испоруке софтвера (дефинисање захтева, дизајнирање, развој, тестирање, отклањањегрешака, развој, одржавање)
• Основни појмови база података (податак,информација, база података, ентитет, слог, поље, примарни кључ, релација)
• Основни интернет појмови (HTML, HTTP, URL, домен, browser, електронскa размена података, колачићи- cookies)
• Kључне карактеристике софтверских система (CRM, ERP и GRC системи)

3. Информационе технологије – ИТ инфраструктура и ИТ управљачки оквири

• Основна ИТ инфраструктура и мрежни концепти (сервер, mainframe рачунари, клијент-сервер конфигурација, gateways, рутер, LAN, VAN, VPN)
• Идентификација потенцијалног ризика
• Оперативне улоге мрежног администратора, администратора базе података и Help Desk-а
• Сврха и примене методологија за ревизију информационих технологија (COBIT, ISO 27000, ITIL)

4. Disaster recovery

• Концепти ИТ решења за Disaster recovery план
• Сврха увођења Disaster recovery плана и резервних копија података (data backup)
• Сврха поступака за опоравак података

 

Предавач: др Лазар Копања

Др Лазар Копања је доцент на Факултету информационих технологија, Алфа БК Универзитета у Београду. У свом досадашњем раду ангажован је на неколико рачунарских предмета на основним, мастер и докторским студијама. Објавио је преко 20 научних радова, доминантно на међународним нивоима, као и неколико саопштења на домаћим и међународним скуповима. Поседује значајно искуство у развоју и примени софтверских алата и међународних ИТ стандарда. Учествовао је у више пројеката развоја софтверских решења у улози програмера и консултанта.

 

 

 

Подаци о курсу

Шифра курса: 1300
Трајање курса: 1 дан (од 09 до 16 часова)
Број ЦПЕ које курс доноси: 6
Ниво курса: Основни
Ниво знања: Почетни

КОТИЗАЦИЈА:

Чланови УИРС…….11.000,00 RSD
Остали ……………….14.000,00 RSD
Учесници из иностранства … 100 EUR

ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ:

Пријавa се попуњава електронски.
Електронски Образац пријаве налази се на дну ове стране.
У пријави у пољу „ваша порука“ навести назив курса и шифру курса или нешто друго што сматрате важним.
Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља електронским путем.
По уплати УИРС ће поштом доставити оригинал рачун.
Особа за контакт: Мира Вуковић, е-маил: vukovic.mira@mts.rs тел. +381 65 205 3452
Крајњи рок за пријаву и уплату је 15. фебруар 2018.

 

Основи ИТ ревизије за интерне ревизoре

19 фебруар 2018.
Хотел „Palace“, Београд, Топличин Венац 23, сала на првом спрату
ПРОГРАМ

Понедељак 19. фебруар
08.00-09.00             Регистрација учесника-кафа дободошлице
09.00                       Почетак рада
11.00 – 11.30          Пауза-кафа
13.00-14.00             Пауза-ручак
16.00                       Крај курса

Учесници курса, носиоци „ЦИА“ као и остали, остварују право на 6 поена континуиране професионалне едукације (ЦПЕ). Потврда о учешћу на семинару биће послате, електронски, свим учесницима.
Организатор задржава право на мању измену програма у оправданим случајевима.

 

Пријава за догађај (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

Да ли сте члан УИРС-а?
да / yesне / no

Да ли сте члан GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
да / yesне / no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ