Најава догађаја

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА / XV СКУПШТИНА УИРС

18. јун. 2019. у 14. часова

Београд, Топличин венац 23, Хотел "PALACE", Банкет сала на првом спратуНове смернице ИИА:
ВОДИЧИ ЗА ПРИМЕНУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

 

О овоj подијумској дискусији

Етички кодекс интерних ревизора наводи начела којих интерни ревизори треба да се придржавају при обављању ревизије. Свако начело праћено је правилима понашања која помажу интреним ревизорима да се правилно придржавају начела. Ради бољег разумевања захтеве из Етичког кодекса, ИИА је недавно донео четири Водича за примену ових начела у пракси са циљем да ближе укаже на који начин ова начела треба да примењују руководиоци интерне ревизије, а на који начин интерни ревизори. Сврха овог курса је да комбинацијом презентација и дискусије између предавача и учесника скупа омогући јасно разумевање начина на који се начела Етичког кодекса могу применити у пракси и како њихова правилна примена подиже квалитет интерне ревизије и углед и поверење у саме интерне ревизоре.

Циљеви подијумске дискусије

 • Упознавање са структуром и садржајем недавно објављених Водича за примену начела из Етичког кодекса ИИА;
 • Размена искустава у примени начела Етичког кодекса;
 • Препознавање тематских области из етике које треба разматрати на наредним стручним скуповима;

Садржај подијумске дискусије

ВОДИЧИ ЗА ПРИМЕНУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

 • Етички кодекс: Интегритет
 • Етички кодекс: Објективност
 • Етички кодекс: Поверљивост
 • Етички кодекс: Стручност

Током излагања, предавачи и учесници воде међусобну дискусију о практичним искуствима у примени етичких начела интерних ревизора

ОрганизаторУдружење интерних ревизора Србије
Датум-време
18. јун 2019. у 14. часова
МестоБеоград, Хотел „PALACE“ , Топличин венац 23, сала на првом спрату
Улаз СЛОБОДАН за чланове УИРС – без котизације
ПријаваОбавезна за чланове УИРС- електронска пријава на сајту www.uirs.rs
Трајање скупаод 14-16 часова
1 .Ниво подијумске дискусије;
2. Ниво знања:
1. Основни
2. Познавање Етичког кодекса ИИА
Контакт особаМира Вуковић, е-маил: vukovic.mira@mts.rs ili kancelarija@uris.rs
Тел: 065 205 34 52
ЦПЕ поени
2 (два) из етике
Крајњи рок за пријаву
17. јун 2019.

ПРЕДАВАЧИ

ПРЕДАВАЧ: Јованка Томановић, ЦИА

Јованка Томановић, ЦИА, Овлашћени интерни ревизор са 13 година радног искуства у финансијском сектору у интерној ревизији. Радно искусто у интерној ревизији Јованка је стицала у Raiffeisen Bank а.д. Београд, пензионом фонду Raiffeisen Future д.о.о. Београд, Findomestic БНП а.д. Београд и Мирабанк а.д. Београд. Тренутно је запослена у ДДОР Нови Сад” а.д.о. - Делу Унипол Группо С.п.А. Члан је Удружења интерних ревизора Србије од оснивања. Председник је Комисије за ИРмагазИН од 2015. године као и Председник Етичког Одбора од 2018. године. Јованка је била предавач на конференцијама интерних ревизора како у Србији тако и у земљама у окружењу. 2018 године је на међународној конференцији интерних ревизора у Будимпешти излагала на тему Етичких дилема у интерној ревизији.
ПРЕДАВАЧ: Мр Милена Милојевић, ОИР ЈС, ОИР КОР

Магистар економских наука, заменица директора Службе за интерну ревизију града Београда, у којој је девет година. Претходно била ангажована као асистент на Факултету за трговину и банкарство. Као први представник Републике Србије завршила специјалистички тренинг "Перформанце Аудит", Ициса, Ноида Индиа. Учесник двогодишњег програма обуке за регионалну изградњу капацитета у јавном сектору за тренере за интерну ревизију ИА ТОТ (Internal Audit Training of Trainers Program) у организацији ЦФРР и под покровитељством Светске банке. Бави се методологијом рада и унапређењем активности интерне ревизије у Служби за интерну ревизију. Председник је секције за јавни сектор, члан Програмског одбора седме Конференције УИРС, Председник програмског одбора ИИ Регионалне конференције за јавни сектор, члан Етичког одбора УИРС од јуна 2018.године. Предавач на бројним конференцијама, скуповима, подијумским дискусијама у земљи и иностранству, из области интерне ревизије у јавном сектору.
ПРЕДАВАЧ: Ма Тања Којадиновић

Тања Којадиновић је стекла звање мастер економије на Економском факултету Универзитета у Београду. Своју каријеру, започела је у друштву за управљање добровољним пензијским фондом Гарант а.д. Затим, своје усавршавање наставља у Еко конструкцији д.о.о., обављајући послове за оснивача, француског порекла. Након тога, постаје део тима компаније Б. П. Еурогрупа д.о.о. У том периоду се континуирано усавршава у Хрватској. Напушта приватни сектор 2012. године и користи своје искуство стечено на различитим позицијама, како би успешно имплементирала процедуре, оценила ризике и организовала службу рачуноводства, којом је руководила у јавном предузећу за подземну експлоатацију угља Ресавица, где је и тренутно запослена на пословима координатора студија изводљивости. Члан је удружења интерних ревизора Србије (УИРС) и Глобалног института интерних ревизора (ИИА). Радо користи сваку прилику да допринесе развоју професије интерне ревизије. Превела је са енглеског на српски језик сва четири водича за примену начела Етичког кодекса, које је објавио ИИА у фебруару 2019. године.

 

ПОЗИВ НА XV СКУПШТИНУ УИРС

У складу са чланом 17. Статута Удружења интерних ревизора Србије (у даљем тексту УИРС), Председништво УИРС на својој 21 (75) седници одржаној дана 5.6.2019. године, доноси Одлуку о сазивању

ПЕТНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ

 која ће се одржати 18. јуна 2019. године са почетком у 16 часова

у сали ХОТЕЛА „PALACE“, Београд, Топличин Венац бр.23,

главни улаз, „Банкет сала“ на првом спрату

са следећим

Дневним редом:

 1. Поздравна реч и утврђивање кворума.
 • Именовање радног председништва и записничара.
 • Именовање Комисије за утврђивање броја присутних чланова и утврђивање резултата гласања.
 1. Усвајање дневног реда.
 2. Усвајање извештаја о раду и Финансијског извештаја УИРС за 2018. годину са Мишљењем Надзорног одбора.(Известилац Председник УИРС и Надзорни одбор УИРС).

Прилози: Извештај о раду УИРС за 2018. и Финансијски извештај за 2018.; Одлука о усвајању извештаја о раду и Финансијског извештаја за 2018. годину и Одлука о расподели добити.

 1. Разно

Пријава за догађај/Application form (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

Да ли сте члан УИРС-а?
да / yesне / no

Да ли сте члан GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
да / yesне / no

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати