Најава догађаја

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА / XVI СКУПШТИНА УИРС

24. јун 2020./ УЛАЗ СЛОБОДАН

Хотел „Palace“ Београд, Топличин Венац 23, сала на 6. спрату

Панел дискусија: искуства из пословања током пандемије

Тема

Пандемија изазвана вирусом Covid-19, до сада невиђеном брзином и интензитетом захватила је готово читав свет, пре свега као претња животу и здрављу људи. Погађајући  сваки аспект људског деловања, криза је у изузетно кратком времену донела тежак изазов економији, а менаџменту тешку борбу за опстанак и наставак рада компанија. Анализа околности и потреба хитног одговора на ризике:

 • познате, који се сада испољавају у новим околностима и
 • нове, који су се са огромним последицама, готово само у једном тренутку, обрушили на сваки аспект еконономија широм света,
 • подразумевају неодложну реакцију у околностима тоталне блокаде у којој се свет нашао.

Недавно спроведено истраживање IIA показало је да су интерни ревизори били веома флексибилни у својим организацијама прихватајући ванредна ангажовања  на идентификацији и праћењу прекомерних трошкова и могућности за умањење ризика. Као и увек када је реч о ризику, искуство рада у ванредним околностима указало је и на нове могућности од  којих ће се многе  квалификовати за примену у будућем пословању и као шанса за његово унапређење. Организовањем овог панела УИРС жели да буде на услузи и пружи подршку својим члановима – интерним ревизорима који ће се у наредном периоду у својим ангажовањима несумњиво и дуго бавити изазовима и последицама пандемије.

Циљ панела

Удружење интерних ревизора Србије, у тренутку када читав свет анализира „шта нам се десило и како даље након овога“, сматра да је организација панела на ову тему била потребна као реакција на све што нам се од почетка марта 2020. до данас догодило и верује да ће колеге, чланови УИРС, бити заинтересовани да присуствују и узму учешће у дискусији износећи своја искуства, недоумице и питања на ову тему.

Садржај панела

 • Искуства из рада на даљину, разлози (послодавца и запослених) ЗА и ПРОТИВ, законски аспект, социо-психолошки аспект, могућност за унапређење укупне ефикасности пословања, мерење ефикасности и надзор као основ за примену;
 • Пословање у условима пандемијске кризе – искуства и изазови за IT;
 • Колико су BCP-и садржали адекватне одговоре на кризу, како ће искуства из кризе утицати на разматрање адекватности и ажурирање BCP-а убудуће;
 • Да ли смо развили нове вештине, системе и поступке као резултат пословања у условима пандемијске кризе и колико смо спремни да их примењујемо у будућем пословању;
 • Искуства из кризе – идеје за унапређење пословних процеса – модификације, оптимизације, дигитализација, аутоматизација, које све промене треба очекивати;

Модератор

Мирјана Богићевић, CIA, CRMA, Сава неживотно Осигурање, Извршни директор;

Панелисти

 

 • Јелена Рунић. CIA, CRMA, Сава неживотно Осигурање, Шеф Службе интерне ревизије
 • Сања Кекић, КОР, COBIT5F, ОИР-ЈС, Председник српског огранка “ISACA“
 •  Марија Радовановић, CFE, Менаджер управљања ризицима злоупотреба у „Raiffeisen“ банци и Секретара српског огранка ACFE (Association of Certified Fraud Examiners)

Подаци о панелу

Шифра скупа: НОБ02

Трајање скупа: 2 часа (од 14.00 до 16 часова)

Број ЦПЕ које скуп доноси: 2

Ниво скупа: Напредни

Ниво предзнања: нема захтева за предзнањем

Улаз: СЛОБОДАН за све чланове УИРС

 

Пријаве за панел

Пријаве се попуњавају електронски на веб сајту  www.uirs.rs

Пријава се налази на дну ове стране. Молимо да у пољу пријаве Посебне информације наведете да ли ћете  присуствовати седници Скупштине УИРС.

Особа за конакт Светлана Јамандиловић, тел: +381 64 658 71 22 ; +381 11  334 3531

е-мејл: kancelarija@uirs.rs  ili  sekretar@uirs.rs

Крајњи рок за пријаву је 22. јун 2020.

Учесници панела, носиоци „ЦИА“ као и остали, остварују право на 2 поена континуиране професионалне едукације (ЦПЕ). Потврда о учешћу на панелу биће послате, електронски, свим учесницима.

АГЕНДА

 • 13.30 – Регистрација учесника и кафа добродошлице
 • 14.00 – 15.45 – Панел дискусија
 • 15.45 – 16.00 -Кафе пауза
 • 16.00 – Почетак рада Скупштине УИРС

 

У складу са чланом 17. Статута Удружења интерних ревизора Србије (у даљем тексту УИРС), Председништво УИРС на својој 31 (85) седници одржаној дана 2.6.2020. године, доноси Одлуку о сазивању

ШЕСНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ

која ће се одржати 24. јуна 2020. године са почетком у 16 часова

у сали ХОТЕЛА „PALACE“, Београд, Топличин Венац бр.23, VI спрат

са следећим

Дневним редом:

 1. Поздравна реч и утврђивање кворума.
 2. Именовање радног председништва и записничара.
 3. Именовање Комисије за утврђивање броја присутних чланова и утврђивање резултата гласања.
 4. Усвајање дневног реда.
 5. Одлука о Усвајање извештаја о раду и Финансијског извештаја УИРС за 2019. годину са Извештајем Надзорног одбора о прегледу Фин. извештаја. (Известилац Председник УИРС и Надзорни одбор УИРС).

Прилози: Мишљење Надзорног одбора, Извештај о раду УИРС за 2019. и Финансијски извештај за 2019.; Одлука о усвајању извештаја о раду и Финансијског извештаја за 2019. годину.

 1. Одлука о расподели добити.
 2. Усвајање предлога Статута УИРС усклађеног са најбољим корпоративним смерницама за управљање афилијацијама ИИА.
 3. Разно

 

 

Пријава за догађај/Application form (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

Да ли сте члан УИРС-а?
да / yesне / no

Да ли сте члан GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
да / yesне / no

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати