Најава догађаја

ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА

25.октобар 2017.

Универзитет Сингидунум, Данијелова 32, сала А11, Београд, у 13.00 часова

ТЕМА ПАНЕЛА:

„Изазови у управљању ризицима усклађености пословања и интерна ревизија у финансијским институцијама“

 

 

 

Тема панела је актуелна и добијаће све више на значају, како због све оштрије домаће регулативе (НБС), тако и све све већих захтева међународне регулативе која се односи на финансијски сектор (посебно прописи ЕУ, битни за све домаће финансијске институције чије се централе налазе у ЕУ). Највећи број захтева усмерен је на адекватно управљање капиталом. У том смислу важно је сагледати могуће одговоре на питање о томе да ли и како контролишемо потенцијалне губитке од различитих врста ризика.

Одговорност за управљање ризицима у надлежности је самог руководства (прва линија одбране). Највећу помоћ на том задатку руководству пружају службе за управљање ризицима, службе за управљања усклађеношћу пословања и службе безбедности (друга линија одбране). Интерна ревизија, као функција која пружа уверавање у адекватност функционисања система интерних контрола у овом процесу управљања ризицима чини трећу линију одбране.

Основно питање у свакој организацији односe се на то да ли је потпуно јасно где почињу и где се завршавају надлежности и одговорности сваке од наведених функција (преплитање надлежности и одговорности, да ли неко преузима већу одговорност него што је то потребно, или обрнуто, нико не предузима превентивне кораке, јер верује да је то задатак других)?

 

 

Организатор:  УИРС и Универзитет Сингидунум

Датум-време: 25.октобар 2017. у периоду од 13-16 часова.

Место:             Београд, Данијелова 32, Универзитет Сингидунум, сала А11

Улаз слободан:          за чланове УИРС, студенте и професоре Унивезитета Сингидунум

Пријава:                      Обавезна за чланове УИРС-електронска на дну ове стране

Контакт особа:           Мира Вуковић, vukovic.mira@mts.rs тел. 065 205 34 52

 

Крајњи рок за пријаву: 24.октобар 2017.

 

Учесници скупа, остварују право на 3 бода континуиране професионалне едукације  („CPE“). Потврде о учешћу на скупу биће послате учесницима,  електронским путем.

 

 

I.        ПАНЕЛИСТИ-УВОДНА ИЗЛАГАЊА

 

  1. др Јозефина Беке Тривунац, CIA – Увод у панел концепт модела три линије одбране
  2. Проф. др Лидија Барјактаровић, Унивезитет Сингидунум
  3. Марија Радовановић, Raiffeisen banka, Credit Fraud Manager
  4. Драган Пешић, CIA, Raiffeisen banka, Руководилац Интерне ревизије
  5. Марија Кићовић, UniCredit Bank Srbija, Senior Compliance Officer
  6. др Наташа Спахић, OTP banka Srbije, Директор Дирекције интерне ревизије-Повезаност уз јасну разграниченост функције управљања ризицима, усклађеност пословања и интерне ревизије
  7. Владимир Хрле, адвокат, саветник за питања корпоративног управљања Међународне финансијске корпорације, Групације светске банке
  8. Зоран Поповић, Теленор банка, Compliance Manager

 

II.        ДИСКУСИЈА

Позивамо све учеснике панела да се активно укључе у рад панела, да изнесу своја позитивна и негативна искуства из праксе или нека друга запажања и мишљења на законске оквире, оквире и регулативе ЕУ, праксу интерне ревизије и сл.

 

www.uirs.rs                                                                                                                      www.singidunum.ac.rs

 

 

ПРИЈАВЕ:

Пријавa се попуњава електронски.

Електронски Образац пријаве налази се на дну ове стране.

У пријави у пољу „ваша порука“ навести назив панела или нешто друго што сматрате важним.

У поља ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ ставити Н/А за случајеве када је догађај бесплатан.

 

Пријава за догађај (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

Да ли сте члан УИРС-а?
да / yesне / no

Да ли сте члан GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
да / yesне / no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ