Најава догађаја

ПРАКСА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ/2020

7-8 септембар 2020.

Дом инжењера „Никола Тесла“, Кнеза Милоша 9, IV спрат, Београд

Пракса интерне ревизије

О овом курсу

Ако сте се определили да своју професионалну каријеру започенете у интерној ревизији, овај курс вам омогућује да стекнете основна знања о функцији, улози и задацима интерне ревизије у организацији и процесу извођења појединачног ангажмана. Курс је осмишљен тако да комбинацијом предавања, радионица, примера из праксе и тестова за проверу стеченог знања уведе полазнике у кључне области интерне ревизије.

На овом курсу научићете како да приступите изради стратешког плана ревизије, како да припремите програм извођења ревизије, основне поступке извођења ревизије и надзор над тим процесом, као и приступ процесу извештања о резултатима ревизије.

Циљеви курса

 • Препознати стратешку и оперативну улогу интерне ревизије.
 • Препознати значај познавања природе пословања организације.
 • Применити знања о природи пословања организације у процесу препознавања и процене ризика.
 • Препознати фазе процеса ревизорског ангажмана.
 • Разумети како се примењују страдарди у процесу извођења ревизије.
 • Разумети програм обезбеђења и унапређења квалитета.

Садржај курса

 Управљање функцијом интерне ревизије

 • Стратешка улога интерне ревизије
 • Оперативна функција интерне ревизије
 • Модел три линије одбране (са радионицом)
 • Познавање природе пословања организације (са радионицом)
 • План ревизије заснован на ризицима (са радионицом)

Управљање појединачним ангажманом интерн еревизије

 • Планирање ангажмана (са радионицом)
 • Надзор над ангажманом
 • Комуникација резултата ангажмана (са радионицом)
 • Исходи надгледања ангажмана
 • Процес обезбеђења и унапређења квалитета

Подаци о курсу

Шифра курса: ООП06

Трајање курса: 2 данa  (од 09 до 16 часова)

Број ЦПЕ које курс доноси: 12

Ниво курса: Основни

Ниво знања: Почетни

КОТИЗАЦИЈА:

Чланови УИРС…….23.000,00 RSD

Остали  ……………….26.000,00 RSD

Учесници из иностранства … 220 EUR

ПРЕДАВАЧИ

1.Сузана Маркагић, CIA
Руководилац је сектора Интерна ревизија у компанији HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Београд (некадашња Железара Смедерево и претходно У.С. Стеел Србија д.о.о.). Поседује сертификат Института Интерних ревизора, тзв CIA. Активан је члан Удружења Интерних Ревизора Србије и Комисије за ЦПЕ поене која ради у оквиру њега. Радила је на превођењу и писању чланака за ИР магазин и потребе Удружења.
2.Оливера Радовић, Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору
Руководилац самосталног сектора интернe ревизијe у Акционарском друштву „Електромрежа Србије“.Радила је и у Министарству финансија Републике Србије, Сектору за буџетску инспекцију и ревизију, Одељењу за интерну ревизију на радном месту ревизора, у звању саветника. У овом периоду прошла је комплетну теоријску и практичну обуку од стране експерата Европске Уније из области интерне ревизије.Члан je Комисије за полагање испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору. Судски је вештак економско-финансијске струке. Предавала је на бројним семинарима и излагала је на велико броју стручних скупова из области интерне ревизије и рачуноводства у земљи и иностранству. Активан је члан Удружења интерних ревизора Србије.
3.Драган Пешић, CIA
Драган Пешић је члан Удружења интерних ревизора Србије од самог оснивања. Сертификовани је интерни ревизор од стране Глобалног института интерних ревизора (Глобал ИИА) и Коморе интерних ревизора Србије. Поседује ЦИА и сертификат Овлашћеног интерног ревизора Србије. Руководилац је одељења за интерну ревизију у Raiffeisen bank а.д. Београд и поседује вишегодишње искуство у интерној и екстерној ревизији. У својој досадашњој професионалној каријери Драган Пешић је одржао неколико запажених предавања на стручним скуповима и конференцијама у земљи и региону на тему практичних смерница, поставке и организације Одељења за интерну ревизију у банкама

ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ:

Пријавa се попуњава електронски.

Електронски Образац пријаве налази се на сајту на дну стране где је објављен курс. У пријави у пољу „ваша порука“ навести назив курса и шифру курса или нешто друго што сматрате важним.

Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља електронским путем.  По уплати УИРС ће електронски доставити оригинал рачун.

Особа за контакт:  Светлана Јамандиловић, е-маил: kancelarija@uirs.rs  тел. + 381 64 658 7122 или    +381 65 205 3452

Крајњи рок за пријаву и уплату је 03 септембар 2020.

Понедељак 7. септембар

08.00 – 09.00 Регистрација учесника-кафа дободошлице
09.00 – 11.00 Почетак рада-прва сесија
11.00 – 11.30 Пауза-кафа
11.30 – 13.00 Друга сесија
13.00 – 14.00 Пауза-ручак
14.00 – 16.00 Трећа сесија-Крај првог радног дана

Уторак 8. септембар

09.00 – 11.00 Почетак рада-прва сесија
11.00 – 11.30 Пауза-кафа
11.30 – 13.00 Друга сесија
13.00 – 14.00 Пауза-ручак
14.00 – 16.00 Трећа сесија-Крај курса

Учесници курса, носиоци „ЦИА“ као и остали, остварују право на 12 поена континуиране професионалне едукације (ЦПЕ). Потврда о учешћу на курсуу биће послате, електронски, свим учесницима.

Организатор задржава право на мању измену програма у оправданим случајевима.

Пријава за догађај/Application form (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

Да ли сте члан УИРС-а?
да / yesне / no

Да ли сте члан GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
да / yesне / no

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

Обавезно прочитати и чекирати