Најава догађаја

Развој управљачких вештина код интерних ревизора

7. и 8. април 2022.

Хотел Константин Велики, улица 27. Марта 12, Београд

Циљ тренинга

Развој основних постулата савременог менаџмента, управљања људима и процесима. Спознаја значаја трансформације менаџера ка лидеру и рад на себи. Прихватање значаја доброг дефинисања мисије, визије и пословања у складу са дефинисаним вредностима у организацији. Прихватање и управљање променама као и савладавање отпора. Развој управљачких вештина код менаџера, дефинисање даљих акција.

 

Компетенције након тренинга

• Разумевање важности менаџерских концепата и менаџерских вештина
• Трансформација од менаџера ка лидеру
• Побољшање управљања тимом
• Решавање конфликата у тиму
• Давање фидбека
• Ефикасније пословање тимова
• Усавршавање менаџерских вештина делегирања и мотивисања
• Ефикасна комуникација у тиму и добијање партнерства
• Развој професионалних вештина и знања свог тима, утицај на тим
• Разумевање важности корпоративне културе у организацији
• Прихватање и разумевање потребе за увођење сталних промена
• Упознавање са појмом Емоционалне интелигенције и њеним значајем у пословању

 

Ефекат тренинга

Након тренинга учесници ће бити оспособљени да синхронизују активности унутар својих тимова и са својим запосленима а затим боље руководе својим тимом уз ефикаснији тимски рад.
Побољшава се и развија разумевање основних постулата компаније, значај развоја људи као и њене корпоративне културе што је неопходно за стратешки развој организације, као и запослених у њој.
Људи се ојачају да прихватају промене, савладавају отпоре и сами иницирају исте, а све у циљу бољег пословања и повећања конкурентности на тржишту. Запослени су обучени да самостално раде на развоју пословних вештина код својих запослених, као и код себе. Вођење састанака, делегирање, мотивисање, давање феедбацк-а постају саставни део свакодневног пословања сваког од полазника тренинга и они се кроз практичне примере, игре улога и студије случаја воде кроз ове теме.

 


Подаци о тренингу

Шифра курса: Т2203

Трајање курса: 2 дана  (од 09 до 17 часова)

Број сати ЦПЕ које курс доноси: 14

Ниво знања: Примена знања

Термин: 5. и 6. април 2022. године

 


Предавач и тренер

др Бојан Костандиновић
Центар за едукацију ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЗНАЊА

Посетите линк за детаљну биографију.


КОТИЗАЦИЈА:

Чланови УИРС                        24.000,00 РСД

Остали                                       26.000,00 РСД

Уплате из иностранства      240 ЕУР


Уколико плаћате котизацију као физичко лице молимо Вас да се обратите на kancelarija@uirs.rs

За издавање предрачуна попуните следећи упитник.


    ИНФОРМАЦИЈЕ НЕОПХОДНЕ ЗА КРЕИРАЊЕ ПРЕДРАЧУНА/РАЧУНА ЗА ПЛАЋАЊЕ

    НАПОМЕНА: У напомени навести за која лица се плаћа приступ догађају(име и презиме, е-пошта за контакт, обавезан ГАН број за чланове УИРС):