Најава догађаја

КУРС Инфраструктура, мреже, мрежни сервиси

21-22 септембар 2017

Хотел „Palace“, Топличин Венац 23, Београд

 

Ревизија информационих технологија и информационих система

Инфраструктура, мреже, мрежни сервиси

О овом курсу

Удружење интерних ревизора Србије организује дводневну обуку из области ревизије у информационим (комуникационим) технологијама и информационим системима.

Ако сте као интерни ревизор укључени у ревизије информационих система и технологија и желите да обновите и унапредите своје знање о ИТ или сте стручњак из области ИТ и желите да унапредите својa знања о интерној ревизији и њеној примени у области ИТ — овај курс ће вам помоћи да премостите јаз између ове две области и трајно демистификујете њихову повезаност.

Ако имате тешкоће у препознавању и оцењивању ИТ ризика и припадајућих интерних контрола или у томе како помоћи менаџерима да правилно схвате везу између техничких контрола и пословних ризика на које ове контроле директно утичу, овај курс ће вам дати објашњења базирана на практичним искуствима која је предавач стекао радећи са реалним претњама и рањивостима реалних система.

Ако сте интерни ревизор у организацији која аутсорсује поједине услуге ИТ ревизије (оцена ИТ ризика, ревизија ИТ безбедности, пен-тестови и сл.), овај курс ће вам помоћи да са разумевањем и самопоуздањем приступите и превазиђете тешкоће које сада вероватно имате у формулисању захтева, селекцији, надзору и контроли  екстерних извођача, сарадњи са њима, разумевању и евалуацији добијених резултата и извештавању.

Чак и ако сте напредни ИТ ревизор који има потребу да своја већ стечена знања и професионалну праксу прошири на област техничких ИТ контрола, кључних за третман најкритичнијих ИТ ризика, ако имате жељу да упознате савремене технике и алате за аутоматизовање ревизорског поступка који вам омогућавају континуирано праћење стања усклађености у том домену, овај курс ће вам у томе помоћи. Пружиће вам се прилика да поставите питања и добијете праве одговоре.

Циљеви курса

  • Премостити “јаз” ревизор-технологија; успоставити контекст у којем се препознаје и добро схвата потреба за интерном ревизијом технологија и система, њени циљеви, методолошке специфичности и различити приступи. Ревизору приближити технологију, технологу приближити ревизију.
  • Препознати и разумети ризике специфичне за примену информационих и комуникационих технологија и начине за њихову процену; препознати и разумети специфичности припадајућих контрола.
  • Схватити везу технолошких и пословних ризика са посебним фокусом на важност техничких контрола, њихове циљеве и утицај.
  • Упознати се са алатима и техникама карактеристичним за ревизију технологија и система, на примерима њихове практичне примене.
  • Детаљно се упознати са специфичностима ревизије у најкритичнијим подручјима  технолошких основа (мрежна инфраструктура, мрежна опрема, мрежни сервиси и протоколи).

 

Садржај курса

ИФРАСТРУКТУРА, МРЕЖЕ, МРЕЖНИ СЕРВИСИ

1.1 Увод у ревизију информационих технологија и система

Циљеви ревизије ИТ/ИС

Различити приступи (ревизија процеса, ревизија система, ревизија управљања пројектима)

1.2 Информатички ризици

Претње и слабости

Намерни и случајни ризици

Процена ризика

Контроле; значај техничких контрола

1.3 Oсновни појмови о рачунарским мрежама
1.4 Ревизија повезивања на периметру мреже

Рутери, правила за усмеравање и пакетско филтрирање саобраћаја

1.5 Ревизија заштите периметра мреже

Firewall уређаји

IDS/IPS уређаји

1.6 Ревизија мрежне инфраструктуре

switches, VLANs

Ревизија мрежних сервиса и протокола

e-mail, DNS, ssh, VoIP итд

Ревизија бежичних мрежа (WiFi)

1.7 Технике скенирања – шта, зашто, како.

Откривање мрежних елемената (енумерација)

Откривање сервиса

Fingerprinting, Versioning

Откривање слабости (рањивости)

Оцена слабости и ризика

 

Предавач: M Sc Радуле Шошкић, CISSP, GPEN, GSNA

Радуле Шошкић је дипломирани инжењер електротехнике (електроника/телекомуникације) и магистар информатичких наука из Београда.

Ради у Телекому Србија, као директор Сектора за ревизију технологија и система. Има преко петнаест година искуства у ревизији информационих и комуникационих технологија. Посебно је заинтересован за примену аутоматских техника и алата у ревизији ИКТ. Додатне специјалности су му информатичка безбедност и дигитална форензика. Ангажован је у бројним пројектима процене слабости мрежних сервиса, апликација и инфраструктуре, пен-тестовима, форензичким аквизицијама и анализама и сл. Активан је и као регистровани судски вештак за информационе технологије и безбедност података.

 

Подаци о курсу

Шифра курса: 5100

Трајање курса: 2 дана  (од 09 до 17 часова)

Број ЦПЕ које курс доноси: 13

Ниво курса: Напредни

Ниво знања: Искуство у интерној ревизији

 

 

КОТИЗАЦИЈА:

  • Чланови УИРС…….22.000,00 RSD
  • Остали ……………….25.000,00 RSD
  • Учесници из иностранства 200 EUR

 

ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ:

Пријавa се попуњава електронски.

Електронски Образац пријаве се налази на дну ове стране.

У пријави у пољу „ваша порука“ навести назив курса и шифру курса или нешто друго што сматрате важним.

Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља електронским путем.

По уплати УИРС ће поштом доставити оригинал рачун.

Особа за контакт:  Мира Вуковић, тел. +381 65 205 3452

Крајњи рок за пријаву и уплату је 19. септембар 2017.

 

 

Пријава за догађај (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

Да ли сте члан УИРС-а?
да / yesне / no

Да ли сте члан GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
да / yesне / no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ