Најава догађаја

Ревизорска етика и пословна етика као предмет ревизије

25. септембар 2018.

ХОТЕЛ „PALACE“, БЕОГРАД, Топличин Венац 23

 

О овом курсу

Јака етичка култура је основ доброг корпоративног управљања. Етичка култура се креира кроз строге етичке програма који утврђују очекивано понашање у одвијању пословања у оквиру организације и са екстерним странама. Она укључује ефективна надзор над одбром, јак тон на врху, укључивање вишег руководства, одговарајући кодекс пословног понашања, благовремено праћење и истраживање етичких инцидената, обуку о етици, комуникацију, стални систем надзора и систем анонимног дојављивања неправилности у раду.

Као што је наведено у ИИА Стандарду  2110 Корпоративно управљање, интерна ревизија одговоран је за оцену процеса корпоративног управљања и давање препорука за унапређење одговарајуће етике у оквиру организације.

Овај курс пружиће интерним ревизорима оквир за оцену циљева, програма и активности повезаних са етиком, као и основу на којој интерни ревизори могу да граде своје оцене.

 

Циљеви курса

  • Препознати природу етичке културе у организацији
  • Разумети како захтеви етичког кодекса интерних ревизора утичу на квалитет рада интерне ревизије
  • Уградити етичке захтеве у процес интерне ревизије
  • Направити и извршити програм ревизије повезан са етиком

Садржај курса

1. ОБНОВЉЕН ИНТЕРЕС ЗА ПОСЛОВНУ ЕТИКУ

(1) појам и развој Етике
(2) појам радног морала и развој Пословне етике
(3) право и етика
(4) организациона етичка култура и етичка клима
(5) најчешћи разлози нарушавања етичког кодекса у организацији

 

2. РЕВИЗОРСКА ЕТИКА

(1) законски захтеви
(2) етички кодекс интерних ревизора: начела, компоненте, правила и норме понашања
(3) стандарди рада интерне ревизије: нагласак је на захтеву за оценом квалитета рада интерне ревизије кроз самооцењивање и оцену од других независних тела, као и на етичком понашању
(4) етика и процес интерне ревизије као нераздвојнииви фактор оперативног дела управљања ризицима

 

3. АКТИВНОСТИ УНУТРАШЊЕ РЕВИЗИЈЕ У ПРОЦЕНИ ДИЗАЈНА, ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И ДЕЛОТОВОРНОСТИ ЦИЉЕВА, ПРОГРАМА И АКТИВНОСТИ ВЕЗАНИХ ЗА ЕТИКУ

(1) интерна ревизија као „заступник“ пословне етике
(2) активна улога у подршци етичкој култури у организацији (надлежности, способности, интегритет, храброст)
(3) надлежности интерне ревизије у контроли и промовисању пословања у складу са законским, етичким и друштвеним одговорностима организације
(4) процена стања етичке климе у организацији на свим организационим нивоима
(5) процена кључних ризика за нарушавање етичког кодекса (програма)
(6) ревизија етичког програма и питање обима те ревизије
(7) побољшање етичких перформанси, што може побољшати организационо учење, олакшати комуникације и укупне радне односе
(8) праћење и надгледање како би се препоруке ефикасно примењивале

 

4. ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА И ОДРЖАЊЕ ДОСТОЈАНСТВА ПРОФЕСИЈЕ

 

Подаци о курсу

Шифра курса: 2200
Трајање курса: 1 дан (оквирно од 9 до 16.00 часова)
Број ЦПЕ које курс доноси: 6
Ниво курса: Напредни
Ниво знања полазника: нема захтева

 

Предавач:

Биљана Ратковић Његован, Редовни професор

Редовни је професор на Факултету техничких наука, Нови Сад, на смеру Менаџмент медија, на предметима: Новинарство, Медији и јавно мњење, и на смеру Људски ресурси, на предметима: Организациона социјализација и Пословна етика. Бави се истраживањима јавног мњења, програма и аудиторијума.

 

 

КОТИЗАЦИЈА:

Чланови УИРС…….11.000,00 RSD
Остали ……………….14.000,00 RSD
Учесници из иностранства … 100 EUR

ПРИЈАВЕ И УПЛАТЕ КОТИЗАЦИЈЕ

Пријаве се попуњавају електронски на сајту www.uirs.rs Пријава се налази на дну ове стране где је објављена информација о курсу. У напомени пријаве обавезно навести шифру курса или неку другу информацију, ако вам је битна.

Плаћање се врши на основу предрачуна који се доставља електронским путем. По уплати УИРС  ће електронски  доставити рачун за правдање.

Особа за контакт:  Мира Вуковић, тел. +381 65 205 3452

Крајњи рок за пријаву и уплату је 21. септембар  2018.

Пријава за догађај/Application form (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

Да ли сте члан УИРС-а?
да / yesне / no

Да ли сте члан GLOBAL IIA? / Are you member of GLOBAL IIA?
да / yesне / no

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

Да ли је особа члан УИРС-а?
дане

Да ли је особа члан GLOBAL IIA?
дане

Догађај - заједничко дружење / Event of socializing
да/yesне/no

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ