Најава догађаја

ТЕМЕ И ПРЕДАВАЧИ 7. Конференција УИРС TOPICS AND SPEAKERS 7th Conference-IIA Serbia

24-25 мај 2018

Хотел, „Metropol Palace“, Београд

 

На овој страни можете преузети информације (ПДФ документ) о темама и предавачима 7. Конференције интерних ревизора Србије. Напомињемо да листа тема и предавача није коначна и да ћемо је допуњавати у наредном периоду.

Програмски одбор Конференције

 

 

You can download information (PDF document) on topics and speacers at the 7th Conference of the IIA Serbia, here. Please note that the list of topics and speacers is not final and will be updated in the upcoming period.

Program Committee of the Conference