Најава догађаја

Заштита података о личности – регулаторни оквир и изазови практичне примене

24. април 2023.  18:00 – 19:00

On-line

 

Право на приватност познато је у бројним правним традицијама и обухвата сет правила којима се ограничавају јавне и приватне радње које угрожавају приватност појединаца. Право на приватност представља збирни назив за заштиту више сродних права, и то права на поштовање приватног и породичног живота, неповредивости дома и преписке, као и части и угледа појединца. Из овог ширег концепта развила се заштита података о личности физичких лица.

Иако је заштита података о личности глобални концепт (са изузетком неколико земаља које га готово не познају) свој доминантни развој бележи на простору Европске уније и генерално европских држава. У том смислу, као кључан акт са глобалним домашајем идваја се Општа уредба о заштити података о личности (GDPR) а у локалним оквирима Закон о заштити података о личности који је почео са применом 2019. године.

Свеобухватно разумевање регулаторног оквира у овој области од велике је важности за практичну примену у оквиру сваке организације која обрађује податке о личности. Иако је обавеза примене стандарда (и конкретних законских норми) на сваком члану организације тј запосленом, разумевање правила заштите података о личности је од посебног значаја за контролне функције на свим нивоима, посебно за интерне ревизоре.

 

Циљ вебинара

Разумевање концепта заштите података о личности и регулаторног оквира који обезбеђује ту заштиту. Упознавање са практичном применом правила заштите података о личности у оквиру организације и разумевање улога запослених и контролних функција. Дефинисање основних изазова у поступању са подацима који се обрађују (data quality, „власништво“ на подацима, (не)постојање правног основа за обраду, недовољна транспарентност обраде, евиденције радњи обраде, однос са трећим лицима која имају приступ подацима, трансфер података у друге земље, data breach, однос са регулатором итд).

Вебинар ће ставити у фокус и улоге контролних функција у оквиру организације и њихову улогу у целовитом процесу заштите података о личности које организација прикупља и обрађује.

 

Подаци о вебинару

Трајање скупа: 1 сат

Број ЦПЕ које скуп доноси: 1

Ниво скупа: Основни

Ниво предзнања: нема захтева за предзнањем

Предавач: Данијел Стојимировић

 

О предавачу

Данијел Стојимировић има више од 20 година радног искуства у области  пословања финансијских институција, од чега скоро 15 година у Народној банци Србије на више позиција а, након тога, у пословним банкама где, као именовано Лице за заштиту података о личности (ДПО), своја професионална интересовања и експертизу фокусира на област заштите података о личности и права на приватност. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду, положио је правосудни испит а носилац је и Сертификата са кратког програма студија на Факултету безбедности „Менаџер заштите података о личности“. Учесник је бројних домаћих и међународних конференција из ове области. Тренутно обавља функцију ДПО-а UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd.

 

 


КОТИЗАЦИЈА:

Чланови УИРС                        БЕСПЛАТНО


 

Након што се пријавите у форми испод, уколико сте унели исправан е-mail, добит ћете маил са потврдом да сте се регистровали. Додтано, након што обрадимо вашу пријаву,  биће вам достављен e-mail од стране MS Teams апликације. Порука је у виду позивнице за калнедар а након прихватања састанка, позивница ће се пребацити у ваш календар а е-маил ће бити обрисан. Позивнице које прихватите се региструју у календару који је ваш основни календар те вам препоручујемо да одаберте калнендар који ће вам бити доступан пре отпочињања догађаја.

Позивнице ћете добити најкасније до 22.04.2023.

Уколико су Вам потребне додатне информације или ако нисте добили позивницу а регистровали сте се за догађај, моломо вас да се обратите на kancelarija@uirs.rs

Имајте на уму да решавање проблема, као што су неиспоручене позивнице, вероватно неће бити могуће или ће бити са кашњењем на дан одржавања догађај. Посебно молимо колеге којима је потребно издавање ЦПЕ потврда да се логују пуним именом и презименом приликом укључивања у догађај.

 

ПРИЈАВЕ СУ ЗАТВОРЕНЕ