ИНФОРМАЦИЈА У ВЕЗИ НОВОГ ГЛОБАЛ ИИА СОФТВЕРА („IC“)

23.03.2020.

Глобал ИИА је 15. марта 2020. године пустио у рад нови софтвер везан за евидентирање чланства у базу података.

Од 23. марта 2020. године могуће је поново приступити систему „CCMS“ (односи се на оне који су у процесу сертификације или желе да се пријаве за стицање сертификата, ЦИА и остали). Погледати текст у прилогу.

 

Шта је ново?

  • Глобал ИД број сада се зове ГАН (GAN – Global Account Number)
  • За приступање различитим апликацијам у оквиру Глобал ИИА (редовно пријављивање и приступ „CCMS“) користите јединствене, исте податке за приступ. Ово се односи на ваш ГАН, елетронску адресу (е-mail) и пасворд. Ако употребите различите електронске адресе систем ће вас одбити.
  • Ако сте лице изабрано на функције у УИРС (председништво, надзорни одбор и други), ваш ГАН и електронска едреса која се доставља Глобал ИИА преко „Officer Listing“ мора бити идентична са вашим подацима за редовно пријављивање на веб сајт Глобал ИИА. У супротном нећете моћи да користите опције сајта које се односе на изабрана лица.
  • Чланови УИРС који су се приjавили за он лине магазин „Internal Auditor“ користиће, такође, за пријављивање своје јединствене податке (ГАН, електронску адресу и пасворд).
  • Уколико заборавите ваше податке за пријављивање на Глобал ИИА, од локалног администратора више нећете моћи добити комплетну помоћ. Од локалног администратора УИРС можете добити комплетну помоћ за пријављивање на наш локални веб сајт (uirs.rs) као и до сада. На локалном сајту у вашим подацима се налази и ваш ГАН (код нас Глобал ИД број), као и примарна електронска адреса. Више нећете моћи да од локалног администратора добијете иницијални пасворд као до сада. За нови пасворд као и проблеме у вези пасворда морате отићи на линк: https://resetpassword.theiia.org  
  • Сви нови чланови добијаће информацију од локалног администратора да су пријављени у чланство у Глобал ИИА као и ГАН (Global Account Number). После такве информације сваки нови чан мора да оде на линк https://resetpassword.theiia.org да би активирао свој налог.
  • Приликом активирања налога од вас ће се тражити да унесете електронску адресу као ваше корисничко име (то је приоритетна е-маил адреса коју сте попунили приликом попуњавања пријаве за локални веб сајт – www.uirs.rs ). Као мера сигурности Глобал ИИА ће вам послати потврду е-поште на ту адресу, пре него што унесете пасворд. Не уносите нову е-адресу да се ваш налог не би дуплирао. Уколико буде проблема можете послати писмо на:  institutes@theiia.org
  • Локални администратори ће у бази чланова код Глобал ИИА моћи да виде само активне чланове. До сада је постојао приказ и неактивних чланова, па је администратор могао лако да нађе неактивног члана и да га активира, са постојећим Глобал ИД бројем (ГАН). Сада администратор треба да зна ваш ГАН и примарну (приоритетну) електронску адресу, да би активирао ваш неактивни налог (претходно добијен ГАН). Администратор УИРС располаже са овим подацима за неактивне чланове, али може да настане проблем уколико је члан из неког разлога у претходном периоду мењао своју електронску адресу (на пример прилико пријављивања на CCMS“), а да о томе није известио локалног администратора.

 

НАПОМЕНА:
Упутство за рад нове апликације није до краја јасно. У фази тестирања и покушају коришћења неких функција показало се да неке функције апликације не раде добро на даљину. Написане су примедбе и чека се одговор.

Очекујемо да ће бити питања наших чланова и да на сва нећемо моћи да одговоримо у овом тренутку. Молимо за стрпљење док се све ово не ухода.

Канцеларија УИРС

kancelarija@uirs.rs

sekretar@uirs.rs