ИЗАБРАНО НОВО РУКОВОДСТВО УИРС

22.12.2020.

Избори за лица на функције у УИРС за период 2020-2023 године, одржани су 16. децембра 2020. године са почетком у 19. сати, онлине преко ZOOM апликације.

На седници проширеног председништва, одржаној 21.12.2020. године усвојен је записник Изборне комисије са резултатима гласања на виртуелној изборној скупштини УИРС одржаној 16.12.2020.

НОВОИЗАБРАНИ ЧЛАНОВИ НА ФУНКЦИЈЕ У УИРС су:

Председник: Јелена Рунић, CIA, CRMA

Потпредседници: Емил Живков, ОИР-ЈС, Марија Бановић, CIA, ОИР-КОР и Младен Кандић,CIA, CISA

Надзорни одбор: Бојана Радовановић ОИР-ЈС, Јадранка Кораћ CIA, Милкица Веселиновић, CRMA, ОИР-КОР

Етички одбор: Јелена Бабовић, CIA, Небојша Јеремић, ОИР-КОР, Предраг Зиндовић, CIA

Одбор за номиновање: Иван Ђунисијевић, ОИР-КОР, Оливера Радовић, ОИР-ЈС, Сузана Маркагић, CIA

Записник са 17.  Скупштине као и записник комисије за утврђивање резултата гласања можете погледати на странни, Записници – Скупштина.