Конференција интерних ревизора Бугарске, 23-24 новембар 2017.

06.11.2017.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА
ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА БУГАРСКЕ