Литература за припрему ЦИА испита – 15.03.2019.

16.03.2019.

IIA CIA Систем учења верзија 6.0 за испите од 01.01.2019.године

 

Кратак преглед

 

Систем успешног савладавања испита. Овај интерактивни програм за самостално учење комбинује материјал за читање и он лине алате за учење и разумевање сва три дела ЦИА испита. Континуирано се ажурира како би се ускладио са најновијим стандардима индустрије, укључујући МОПП и Стандарде ИИА.

 

Припрема за ажурирани ЦИА испит

 

Припремите се за сва три дела ажурираног ЦИА испита, за тестирања од 01.01.2019. године па надаље:

Део 1 – Основе интерне ревизије

Део 2 – Пракса интерне ревизије

Део 3 – Пословна знања о интерној ревизији

Овај свеобухватни, интерактивни и онлине ЦИА прегледни програм ће Вас такође наоружати алатима и знањем да се истакнете у Вашој каријери у интерној ревизији.