Модел: Повеља Одбора за ревизију

13.04.2019.

ИИА Глобал је објавио нови Медел Повеље Одбора за ревизију.

Модел Повеље Одбора за ревизију дизајниран је са циљем да илуструје уобичајене или водеће праксе које су најчешће садржане у Повељи Одбора за ревизију. Генеричка природа овог нацрта усмерена је на подстицање прилагођавања.

Могуће је да овај документ не одражава све законодавне или регулаторне захтеве који постоје у сваком законодавству. Додатно, очекивања интересних страна могу утицати на укључивање или брисање одређених пракси.

Приликом израде нацрта Повеље Одбора за ревизију, пажња треба да буде усмерена на прилагођавање Повеље, укључујући замену плавог текста у заградама оним који тачно одражава ситуацију корисника.

Комплетан текст Модела Повеље можете преузети на овој страни или на страни Стандради и смернице.

Превод на српски језик:

Превод: Маја Милосављевић, ЦИА

Рецензија превода: Ружица Башић и Марија Бановић, ЦИА