НОВО! Измене у програму ЦИА испита, у 2019. години

30.01.2018.

Недавна анализа посла потврдила је потребу да се ажурирају наставни планови ЦИА-а да се ближе ускладе са новим одговорностима водећих интерних ревизора. Измене испита ступају на снагу у јануару 2019.

 

 

ЦИА испит:  Зашто? Како? и Шта се мења у јануару 2019.

 

Зашто?

Да би се осигурало да материјал у сва три дела ЦИА испита остане актуелан и важећи, ЦИА је прошла глобалну студију анализе посла како би утврдила знање, вештине и способности које су најприкладније за данашње практичаре интерне ревизије. Резултати студије указују на потребу да се ревидирају наставни планови како би се одразила еволуција професије интерне ревизије широм света.

 

Како?

• Три испитна дела су уравнотежена, јасна и униформна.
• Минимално дуплирање и преклапање испитних делова.
• Усклађеност са Међународним ИИА стандардима професионалне праксе интерне ревизије.
• Усклађена са актуелном глобалнном праксом интерне ревизије.
• Покрива знања, вештине и способности које кандидати морају поседовати да били најкомпетентнији и најспособнији интерни ревизор.

 

Шта?

 

Када?

Ажурирани ЦИА-а испити ступају на снагу јануара 2019. године, само на енглеском језику. План транзиције за не-енглеске испите биће објављен у марту 2018. године. Сваки кандидат би требао да прегледа промене и одреди најбољи временски период за завршетак индивидуалних студија и полагање испита.

 

Да би сте се детаљније упознали са променама у садржају ЦИА испита погледајте: