Објављен је нови Модел повеље активности интерне ревизије

10.08.2017.

 

 

Модел повеље активности интерне ревизије је преведен на српски језик и можете га преузети на овој страни или у менију Стандарди и смернице-Модели