Позив за номиновање чланова на функције у УИРС

22.09.2020.

Поштовани чланови Удружења интерних ревизора Србије,

 

На седници од 8. септембра.2020. г. Председништво УИРС донело је одлуку о расписивању редовних избора за све функције у УИРС.

У складу са Смерницама за планирање процеса номинације чланова на функције (Nomination-Guidelines-for-Institutes) које промовишу примере најбоље праксе која се предлаже институтима чланицама ИИА Глобал, сви чланови УИРС имају могућност да предлажу чланове за функције у органима УИРС. У том смислу Одбор за номиновања, који према члану 20 Статута УИРС предлаже Скупштини кандидате за позиције чланова Председништва, Надзорног одбора,  Етичког одбора и Одбора за номиновање  утврдио је критеријуме за номиновање чланова на функције у органима УИРС. Ови критеријуми биће вам неопходни при предлагању кандидата на функције у наредном мандату.

Своје предлоге кандидата за функције у органима УИРС можете слати до 30.09.2020. г. Уз предлог је потребно доставити и Изјаву предложеног кандидата о прихватању функције у УИРС (Образац изјаве је у прилогу). Предлоге шаљите на адресу izbori@uirs.rs

Одбор за номиновања разматраће све пристигле предлоге ради сачињавања јединственог предлога на нивоу УИРС закључно са 15.10.2020. г. Након тога, Председништво УИРС донеће одлуку о заказивању изборне скупштине.

Кандидати се предлажу на следеће функције:

Председник 1 кандидат Члан 16 Статута
Потредседник 3 кандидата Члан 16 Статута
Члан Надзорног одбора 3 кандидата Члан 19 Статута
Члан Етичког одбора 3 кандидатa Члан 21 Статута
Члан Одбора за номиновање 3 кандидата Члан 20 Статута

 

Критеријуми за номиновање

Општи критеријуми су:

  • Чланство у УИРС не краће од три године;
  • Искуство на пословима интерне ревизије 3 и више година;
  • Поседовање релевантних професионалних сертификата;
  • Активно учешће у активностима УИРС-а у претходном периоду (рад у органима, ангажовање на стручним догађајима, у организацији или као предавач, модератор, рад у секцијама УИРС и сл. – изјаву даје кандидат и наводи доказе који у случају потребе могу бити проверени и усклађени са евиденцијом коју води  УИРС).

Поред општих услова за номиновање чланова на функције, за сваку функцији су утврђени и додатни критеријуми за номиновање.

 

ФункцијаБрој који се бираОбавезни критеријуми (за наведену појединачну функцију)Опционо / пожељноНадлежности и одговорности наведене у Статуту УИРС
Председник УИРС-а11. Поседовање ЦИА сертификата
2. Активно учешће у раду УИРС-а пет и више година
3. Активно знање енглеског језика
Чланови Статута: 16, 17, 18 и 23
Потпредседник УИРС-а31. Активно учешће у раду УИРС-а пет и више година
2. Активно знање енглеског језика
1. Поседовање ЦИА сертификатаЧланови Статута: 16-17 и 18
Члан Надзорног одбора УИРС-а31. Неки од ИИА сертификата
2. Искуство на пословима финансија, рачуноводства или члана неког корпоративног надзорног тела
3. Активно знање енглеског језика
Чланови Статута: 19
Члан Етичког одбора УИРС-а31. Поседовање ЦИА сертификата
2. Активно знање енглеског језика
Члан Статута: 21
Члан Одбора за номиновање УИРС-а3Активно учешће у раду УИРС-а пет и више година1. Поседовање ЦИА сертификата
2. Активно знање енглеског језика
Члан Статута: 20

 

Приликом номиновања кандидата потребно је да прибавите сагласност тог лица о прихватању номинације путем документа (Изјава о сагласности за обављање функције у органима у УИРС-у) која се достављена у прилогу, као и кратку професионалну биографију кандидата кога предлажете.

Својим укључивањем у процес номиновања, подижете квалитет и транспарентност овог процеса и  директно доприносите да на функције УИРС буду изабрани кандидати   за које верујете да могу бити најбољи промотери и реализатори  циљева нашег удружења.

Ради лакше комуникације и евидентирања у прилогу је и ексел табела за попуњавање предлога, коју треба попунити и заједно са изјавом о прихватању функције, доставити електронски на адресу izbori@uirs.rs  

Уколико имате неких питања или нејасноћа јавите се на е-маил: izbori@uirs.rs . Ако су вам потребни подаци за контакт са особом коју желите да номинујете такође се јавите Светлани Јамандиловић, на е-маил: kancelarija@uirs.rs

Имена лица која су тренутно на функцијама, као и лицима која су била на функцијама у претходном изборном период у УИРС можете наћи на нашем wеб сајту www.uirs.rs u поглављу “о нама”- организациона структура.

С поштовањем,

Одбор за номиновање УИРС

Председништво УИРС


Због оставки два члана Етичког одбора поднетих у току процеса номинације, указала су се упражњена места за функције у Етичком одбору.

Да би избори били комплетни и успешни Председништво УИРС је на својој седници одржаној 29.09.2020. донело одлуку да се процес номинације продужи  до уторка 6.октобра 2020. године.

Молимо предлагаче да се придржавају усвојених критеријума, интерних правила и услова за номиновање. Сагласно Статуту УИРС, за Етички одбор бирају се 3.члана.

У наставку можете преузети ажурирано Позивно писмо (ПДФ).