Позивамо чланове УИРС на.13. седницу Скупштину, 25.мај 2017.

20.05.2017.

У складу са чланом 14. и 15. Статута Удружења интерних ревизора Србије (у даљем тексту УИРС), Председништво УИРС на својој 27 (54) седници одржаној дана 19.04.2017. године, доноси Одлуку о сазивању

 

ТРИНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

УДРУЖЕЊА ИНТЕРНИХ РЕВИЗОРА СРБИЈЕ

 

која ће се одржати 25. маја 2017.године са почетком у 17,30 часова

у сали ХОТЕЛА „PALACE“, Београд, Топличин Венац бр.23,

главни улаз, Сала на првом спрату

 

са следећим

ДНЕВНИМ РЕДОМ

 

  1. Поздравна реч и утврђивање кворума.
  • Именовање радног председништва и записничара.
  • Именовање Комисије за утврђивање броја присутних чланова и утврђивање резултата гласања.
  1. Усвајање дневног реда.
  2. Усвајање извештаја о раду и Финансијског извештаја УИРС за 2016. годину са Мишљењем Надзорног одбора.(Известилац Председник УИРС и Надзорни одбор УИРС).

Прилози: Извештај о раду УИРС за 2016. Финансијски извештај за 2016. Мишљење Надзорног одбора о Финансијском извештају УИРС за 2016, и Одлука о усвајању извештаја о раду, Финансијског извештаја за 2016. годину и Одлука о расподели добити.

 

  1. Усвајање Правила гласања за избор лица на функције у УИРС (текст Правила у прилогу позива)
  2. Избор кандидата за органе УИРС за наредни мандатни период 2017-2020. година. (прилог листа кандидата).
  3. Пауза за бројање гласова
  4. Објављивање резултата гласања и доношење Одлуке о именовању овлашћеног заступника УИРС.
  5. Разно

 

 

Београд 19.04.2017.

 

                                                                                                                      Председништво Удружења интерних ревизора Србије

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Председник

Др Јозефина Беке Тривунац, CIA