Пракса и изазови интерне ревизије у градовима (са закључцима)

17.04.2020.

У организацији Хрватског института интерних ревизора (ХИИР) у Загребу је 17-18 октобра 2019. године одржана трећа Регионална конференција интерних ревизора под називом “Методологија и пракса интерне ревизије у европском окружењу”. Конференција је првенствено била намењена интерним ревизорима из јавног сектора. Свој допринос организацији догађаја далеи су чланови Удружења интерних ревизора Србије (ИИА Србија) и Института интерних ревизора Босне и Херцеговине (ИИА БИХ).

Другог дана конференције одржан је округли сто са темом: “Пракса и изазови интерне ревизије у градовима”. Своја искуства, мишљења и ставове изнели су интерни ревизори градова, Београда, Зрењанина, Загреба, Љубљане, Осијека и Тузле.

Учесници округлог стола  сачинили су заједнички рад Записи са округлог стола који можете преузети на дну ове стране.