Превод на српски језик “Tone at the Top”

24.05.2019.

 

 

“Tone at the Top” је двомесечни билтен кратких вести који пружа извршном руководству, управним одборима и одборима за ревизију сажете информације о успостављању одговарајућег тона на врху који се односи на питања корпоративног управљања као што су етика, управљање ризицима и корпоративна култура.

Архивска издања “Tone at the Top” (Тон са врха) можете пронаћи на линку:

https://global.theiia.org/knowledge/Pages/Tone-at-the-Top.aspx

УИРС је за потребе чланства превео фебруарско издање “Tone at the Top” које можете преузети на овој страни, или на страни „онлине библиотека“.

 

Превод на српски језик: Стефан Поповић, дипломирани информатичар

Рецезенти: др Јозефина Беке Тривунац, ЦИА и Младен Кандић, ЦИА, ЦИСА