Пројекат ИИА „Закони, регулатива и лиценцирање интерне ревизије

23.11.2018.

 

Студија садашњег стања и препоруке за деловање дате од стране Института интерних ревизора“ завршена је у јануару 2018. г. Један од резултата пројекта дат је у Прилогу А: Препоручене политике за законе, прописе и лиценцирање интерних ревизора. Циљ ових препорука је уједначење регулативе професије интерне ревизије у међународном окружењу и јачања компетенција практичара интерне ревизије.