Први састанк Секције за привреду

07.10.2020.

На предлог Марије Ђорђевић, председника Секције за привреду, одржан је први “online” састанак Секције за привреду, дана 07. октобра 2020. године.

Чланови УИРС могу погледати записник са овог састанка у оквиру менија СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ.