Допунске смернице

Додатни Водичи пружају детаљне смернице за обављање послова интерне ревизије.

Водичи за праксу пружају информације о начину спровођења појединих активности интерне ревизије, укључујући детаљне процесе и процедуре, алате и технике, програме, приступе „корак по корак“ и примере извештаjа.

Допунске смернице обухватају Водиче за праксу и друге допунске смернице.

Водичи за праксу обухаватају следеће смернице:

  • Водичи за праксу – Општи
  • Водичи за праксу – Јавни сектор
  • Водичи за праксу – ГТАГ/ Global Technology Audit Guides (GTAGs)
  • Водичи за паксу – ГАИТ/ Guides to the Assessment of IT Risks (GAIT)
  • Друге допунске смернице

1. Водичи за праксу

 

Преузми комплетан текст