Водичи за примену

Водичи за примену

Водичи за примену, као део Међународног оквира професионалне праксе IIA, обезбеђују препоручене (необавезујуће) смернице за спровођење активности интерне ревизије. Њихова намена је да пруже помоћ интерним ревизорима и активностима интерне ревизије да унапреде своје способности – с циљем достизања усклађености с Међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије (Стандарди).

 

Први пут издати: jул  2015.

Ажурирано: јануар 2017.

Додати Водичи за примену Етичког кодекса: фебруар 2019- можете их преузети посебно

Комплетни водичи за примену заједно са Водичима за примену Етичког кодекса-ажурирано фебруар 20119.

 

Практични савети који су били у примени

Практични савети помажу интерним ревизорима у примени Дефиниције интерне ревизије, Етичког кодекса и Стандарда и промовишу добре праксе. Практични савети баве се приступом, методологијама и разматрањима, али не и детаљним процесима и процедурама. Они укључују праксе које се односе на питања која су међународна, припадају оквиру једне земље или специфичној индустрији, на посебне врсте ангажмана и правна или законска питања.

Први пут издати: jануар 2009.

Задња ревизија: мај 2015.

 

Преузми комплетан текст