СТУДЕНТИ – Бесплатна чаланарина

28.02.2024.

Удружење интерних ревизора Србије од 1.1.2024. године омогућује студентима чланство у Удружењу по повлашћеним условима, без плаћања годишње чланарине.

Студент који желе да оствари ово право мора бити уписани као редован студент на основним, мастер или последиплимским студијама на акредитованој високошколској установи. Овај статус доказује се потврдом високошколске установе да је студент уписан на студије у текућој академској години. Поред потврде високошколске установе, студент доставља и фотокопију индекса (страна са сликом и страна са овером о упису на текућу годину студија).

Да би задржао статус члана студента, ова документација обнавља се сваке године.

Чланови студенти остварују следеће погодности:

а.            За члананове студенте чланство у УИРС и IIA је бесплатно.

б.            Чланови студенти имају право приступа свим бесплатним догађајима (вебинар) која ореганизуј IIA.

ц.            Бесплатан приступ свим смерницама Међународног оквира професионалне праксе интерне ревизије (стандарди, практични водичи, и слично).

д.            Бесплатно присуство на најмање једном догађају који УИРС организује за своје чланове, а који је прилика за умрежавање студената)

е.            Снижене цене образовања, набавка публикација по повлашћеним ценама или повлађене цене за учешће на конференцији и другим плаћеним обукама.

ф.            Подршка (савети, конслултације и слично) коју УИРС пружа члановима студентима.

 

Искористити постојећи ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ са назнаком за студенте

Након регистрације на сајту,молимо вас да потврду установе и копију индекса доставите на kancelarija@uirs.rs .