УИРС је објавио превод нових „Водича за примену“

17.12.2017.

 

 

Водичи за примену помажу интерним ревизорима у примени Дефиниције интерне ревизије, Етичког кодекса и Стандарда и промовишу добре праксе. Водичи за примену баве се приступом интерне ревизије, методологијама и разматрањима, али се не баве детаљним процесима и процедурама. Они обухватају праксе које се односе на међународна и национална питања, као и питања специфична за делатност; специфичне врсте ангажмана; и правна и регулаторна питања.

Прво издање: 1 јануар 2017.

 

Институт интерних ревизора (ИИА Глобал) је 1. јануара 2017. године објавио „Водиче за примену“. Удружење интерних ревизора Србије је, уз одобрење ИИА Глобал, превело Водиче на српски језик и сада су исти доступни члановима Удружења.

Чланови имају могућност да користе текст само на српском језику као и верзију енглеско-српски, која може помоћи у бољем разумевању појединих одредби.
Превод „Водича за примену“ можете преузети на овој страни или у оквиру главног менија „Стандарди и смернице“- Препоручене смернице

На преводу, узајамној рецензији и уређењу радили су следећи чланови УИРС:

Преводиоци и узајамни рецензенти:
• Олга Антић, ЦИА,
• Јозефина Беке-Тривунац, ЦИА,
• Марија Бановић, ЦИА,
• Маја Милосаљевић, ЦИА и
• Иван Ђунисијевић, ОИР-КОР
Други рецензенти:
• Мира Вуковић, секретар УИРС и
• Оливера Радовић, ОИР ЈС.