Важне промене у ЦЦСА, ЦФСА и ЦГАП сертификатима у 2019.

29.07.2019.

Од 1. јануара 2019. више се не прихватају пријаве за нове ЦЦСА, ЦФСА и ЦГАП

Институт интерних ревизора  је посвећен пружању јасно дефинисаног, професионално релевантног скупа глобалних сертификата за подршку интерним ревизорима који напредују кроз своје каријере.

На основу резултата вишеструких глобалних тржишних истраживања и недавних захтева тржишта, следећи сертификати ће бити репозиционирани на следећи начин:

  • Са интерном контролом као делом управљања ризиком, релевантни сертификати за самопроцену контрола (CCSA®) ће се разматрати за укључивање у сертификацију за оцену управљања ризком, ЦРМА испит (CRMA®) кроз наредно ажурирање ЦРМА испита.
  • Сертификовани ревизор за финансијске услуге (CFSA®) ће прећи на програм сертификације заснован на процени.
  • Сертификовани професионалац за ревизију државне управе (CGAP®) ће прећи на програм сертификације заснован на процени.

Ваши ЦЦСА, ЦФСА и ЦГАП сертификати ће…

  • Остати валидни.
  • Бити подржани од стране ИИА кроз обуку.
  • Наставити да демонстрирате своју способност и да пријављујете годишње кредите за наставак стручног образовања (ЦПЕ).

Због напред наведених измена у професионалним звањима које издаје ИИА, извршене су измене и на овом сајту тако што су укинуте досадашње информације о ЦЦСА, ЦФСА и ЦГАП сертификатима у складу са инструкцијама Глобал ИИА.