Најава догађаја

Вештина комуницирања за ревизоре

07. i 08. октобар 2021.

Хотел Константин Велики, Улица 27. Марта 12, Београд

О курсу

Две од десет основних компетенција интерних ревизора наведене у „Оквиру компентениција“ односе се на комуникацију: и то на комуникацију која оставља утисак и на способност интерног ревизора за убеђивање и сарадњу: што значи на способност да убеђује и мотивише друге кроз сарадњу и заједничко деловање. Ове компетенције потребне су интерним ревизорима како би били у стању да обављају послове интерне ревизије и да управљају унапређивањима и иновацијама у организацији. Овај курс усмерен је на знања и вештине које су потребне за стицање ових компетенција.

Циљеви курса

Јачање комуникационих и преговарачких способности интерних ревизора као једне од најважнијих компетенциј за ову професију. Развијање вештине успостављања позитивних односа и поверења са партнерима у послу, развијање способности јасног и прецизног изражавања, вођења интервјуа и тумачења сигнала невербалне комуникације.

Циљна група

Руководиоци и запослени у интерној ревизији, као и друга лица којима је пружање саветодавних услуга и преговарање саставни део пословних процеса и који желе да усаврше те вештине, како би успешније обављали свој посао.

Начин рада

Презентација, интеракција, групни рад, вежбе, студије случаја уз видео снимање.

Материјал за рад ће бити благовремено достављен полазницима.


Садржај курса

Први дан

 • Упознавање и очекивања, значај комуникационих вештина за професију интерни ревизор – 1 час
 • Најчешћи комуникациони проблеми који настају у обављању посла интерног ревизора – 1 час (групни рад)
 • Комуникациони процес и препреке у комуницирању – 2 часа
 • Заказивање, организовање и вођење састанка, контрола времена – 1 час
 • Припрема интервјуа и развијање међусобног поверења партнера у ревизији – 1 час

Други дан

 • Невербална комуникација и способност читања знакова – 1 час
 • Вештина презентације, коришћење речи, слике и звука – 2 часа
 • Прилагођавање комуникације типовима људи, комуникација са “незгодним” људима – 1 час
 • Управљање конфликтима – 1 час
 • Процес преговарања– 1 час

Подаци о курсу

Шифра курса: 2110

Трајање курса: 2 дана  (од 09 до 15 часова)

Број сати КПЕ које курс доноси: 12

Ниво курса: Напредни

Ниво знања: Примена знања

Термин: 7. и 8. октобар 2021. године

 


Водитељи и тренери

 

 

 

 

Проф. др Живка Пржуљ, редовни професор на на предметима: Организационо понашање, менаџмент људских ресурса и пословна етика. Учествовала је на пројектима и одржала велики број професионалних курсева и обука из области развоја људских ресурса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доц. др Снежана Виденовић, предавач на предметима Управљање људским ресурсима и Пословна етика. Има дугогодишње искуство на руководећим позицијама у управљању људским ресурсима у компанијама. Пословни и развојни коуч. Тренер и консултант https://uplife.rs/

 

 


КОТИЗАЦИЈА:

Чланови УИРС                        24.000,00 РСД

Остали                                       26.000,00 РСД

Уплате из иностранства      240 ЕУР

 

Напомена:

У случају да због епидемиолошке ситуације догађај није могуће одржати у наведеном термину, исти ће бити одложен за неки други термин, о томе ћете бити накнадно обавештени.


Додатак: Из Глобалног оквира компетентнција интерних ревизора
(Видети ЗБИРКУ СМЕРНИИИЦЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ МОПП * СТАНОВИШТА * МОДЕЛИ)

 

Комуникација

Ревизор Менаџер Извршни руководилац ревизије
1. Обезбеђује поверење других кроз позитивно коришћење комуникације X X X
2. Подстиче отворену комуникацију X X X
3. Показује поштовање према другима и прилагођава поруке како би одговориле на потребе циљне публике X X X
4. Организује и изражава идеје јасно и са сигурношћу како би утицале на друге X X X
5. Издваја кључне информације из различитих извора како би поткрепио комуникацију X X X
6. Бира одговарајуће облике комуникације (вербалне , невербалне, визуелне, писане) и медија (лицем у лице, електронски, писано) X X X
7. Правилно користи језичка правила (правопис, знакове интерпункције, граматику , итд) X X X
8. Активно слуша, поставља питања када је потребно да потврди своје разумевање X X X
9. Тражи повратне информације од присутних како би проценио ефикасност комуникације X X X
10. Предвиђа реакције на комуникацију и планира одговоре унапред X X X
11. Професионално и самоуверено разматра ревизорске налазе и њихов утицај, са одговарајућим нивоима у организацији X X X
12. Тумачи и користи говор тела да појача комуникацију X X X
13. Користи графичке методе како би објаснио процесе и друге сложене информације X X X
14. Пружа информације на структуриран начин како би подстакао учење и развој присутних X X X
15. Примењује одговарајуће вештине комуникације у разговорима X X X

 

 

 

Моћ убеђивања и сарадња

Ревизор Менаџер Извршни руководилац ревизије
1. Подржава услужно оријентисан став X X X
2. Предвиђа и рачуна на утицај сопствених вештина међуљудских односа када комуницира са другима и изграђује те односе X X X
3. Управља сукобима путем преговора и решавања несугласица X X X
4. Узима у обзир политике организације и делује у складу са њима X X X
5. Уравнотежено користи дипломатију и одлучност у наступу X
6. Поједностављује и гради отворене, конструктивне односе са свим странама X X X
7. Негује и гради ефективна партнерства са клијентима ревизорских ангажмана у циљу постизања резултата X X
8. Негује и гради ефективна стратешка партнерства са кључним интерним и екстерним заинтересованим појединцима и групама у циљу постизања резултата X
9. Идентификује и управља потребама и очекивањима заинтересованих страна X X X
10. Сарађује са другима и подстиче друге на сарадњу X X X
11. Показује флексибилност у тешким ситуацијама када је потребно да савлада отпор, а потом сарађује са људима на конструктиван начин X X
12. Даје добар лични пример у погледу поштовања, предусретљивости и сарадње X X X
13. Управља путем утицаја, личног убеђења и осетљивости пре него на основу позиције X
14. Одржава независност и објективност у свим ситуацијама X X X
15. Позитивно утиче на друге, показује кредибилитет и обезбеђује поштовање и сарадњу X X
16. Препознаје сопствена ограничења и тражи савете и подршку када је то потребно X X X
17. Поштује поверљивост и обезбеђује очување поверења других страна X X X
18. Користи низ стратегија како би обезбедио активан консензус и подршку X X
19. Учествује у потпуности као тимски играч X X X
20. Ради на уклањању организационих баријера и трага за ресурсима како би помогао тиму интерне ревизије X X X
21. Примењује знање теорије мотивације и групне динамике како би охрабрио друге X X X

 

Пријава за догађај/Application form (НАПОМЕНА: Подаци за плаћање се попуњавају и у случају када је догађај бесплатан)

  Да ли сте члан УИРС-а?
  дане

  Да ли вам је потребна CPE потврда?
  дане  Да ли је ово пријава за бесплатан догађај?
  дане

  ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ (попунити само ако вршите плаћање)
   ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

   Да ли је особа члан УИРС-а?
   дане

   Да ли је потребна CPE потврда?
   да / yesне / no

   ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

   Да ли је особа члан УИРС-а?
   дане

   Да ли је потребна CPE потврда?
   да / yesне / no

   ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

   Да ли је особа члан УИРС-а?
   дане

   Да ли је потребна CPE потврда?
   да / yesне / no

   ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

   Да ли је особа члан УИРС-а?
   дане

   Да ли је потребна CPE потврда?
   да / yesне / no

   Да ли је ово пријава за бесплатан догађај? / Do you apply for free event?
   да / yesне / no

   ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ (попунити само ако вршите плаћање)

    ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 1

    Да ли је особа члан УИРС-а?
    дане

    Да ли је потребна CPE потврда?
    да / yesне / no

    ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 2

    Да ли је особа члан УИРС-а?
    дане

    Да ли је потребна CPE потврда?
    да / yesне / no

    ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 3

    Да ли је особа члан УИРС-а?
    дане

    Да ли је потребна CPE потврда?
    да / yesне / no

    ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 4

    Да ли је особа члан УИРС-а?
    дане

    Да ли је потребна CPE потврда?
    да / yesне / no

    ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 5

    Да ли је особа члан УИРС-а?
    дане

    Да ли је потребна CPE потврда?
    да / yesне / no

    ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 6

    Да ли је особа члан УИРС-а?
    дане

    Да ли је потребна CPE потврда?
    да / yesне / no

    ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 7

    Да ли је особа члан УИРС-а?
    дане

    Да ли је потребна CPE потврда?
    да / yesне / no

    ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 8

    Да ли је особа члан УИРС-а?
    дане

    Да ли је потребна CPE потврда?
    да / yesне / no

    ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 9

    Да ли је особа члан УИРС-а?
    дане

    Да ли је потребна CPE потврда?
    да / yesне / no

    ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОСОБУ 10

    Да ли је особа члан УИРС-а?
    дане

    Да ли је потребна CPE потврда?
    да / yesне / no

    Да ли је ово пријава за бесплатан догађај? / Do you apply for free event?
    да / yesне / no

    ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПЛАЋАЊЕ (попунити само ако вршите плаћање)