Најава догађаја

Заштита података о личности у контексту правила о преносу података у друге јурисдикције

30.06.2022.  од 14:00.

Седиште УИРС-а (сала на 3. спрату), Кнеза Милоша 7а, Београд

 

О тренингу:

Након пуне 4 године примене Опште уредбе о застити података о личности (GDPR) и готово 3 године примене локалног Закона о заштити података о личности, сведоци смо бројних проблема у њиховој примени и отворених питања. С друге стране, званичне институције широм Европе прибегавају отварању значајних поступака против привредних субјеката, званицних институција и организација и изричу озбиљне новчане казне за понашање које није усклађено са овом регулативом.

Врло значајан сегмент понашања субјеката у погледу заштите приватности и података, који је под надзором надлежних институција, јесте обрада и заштита података приликом њиховог преноса у друге државе и организације. Законодавац је у овом сегменту поставио врло јасна правила и ограничења. Једно од значајних питања јесте пренос података у треће земље где спадају и Сједињене Америчке Државе, што је нарочито значајно питање након „пада“ принципа „Привацy Схиелд“ који је некада представљао адекватан трансатлантски споразум о преносу података из Европске Уније у САД. Ситуација након пада овог правног института још увек је нерешена, а у најави имамо следећи трансатлантски споразум чије је правно уобличавање у току.

О томе шта су принципи преноса, који конкретно принципи и правила су у примени, колики је њихов значај за компаније у Републици Србији и шта интерна ревизија мора да сагледа у контролама како би указала на евентуалне нерегуларности, можете сазнати на обуци на тему Заштита података о личности у контексту правила о преносу података у друге јурисдикције, која ће се одрзати 30.06.2022. године од 14ч у Сали на 3. спрату Савеза инжењера и техничара Србије, улица Кнеза Милоша 7а. Чланови који присуствују овој обуци добијају 1 ЦПЕ.

Предавач је Оља Стојановић, пословни консултант са вишегодишњим искуством у области усклађивања пословања финансијских институција са прописима о застити и безбедности података и информација и оснивач Агенције за консултантске услуге Ex Ante Consulting.

Кратка белешка о предавачу:

Оља Стојановић, дипл. правник са положеним правосудним испитом. Стицалац је Лиценце овлашћеног лица за спречавање прања новца, издате од стране Министарства финансија Републике Србије.

Од 2003. године била је професор правне групе предмета у средњој Правно-пословној школи у Београду. Каријеру у сектору финансијских институција започела је 2005. године и стекла богато пословно искуство радом у три највеће мултинационалне осигуравајуће компаније које послују у Србији.
Главни фокус и досадашње искуство у финансијском сектору – интерна ревизија, управљање цомплианце и оперативним ризицима, спречавање прања новца и финансирања тероризма, међународне санкције, заштита података о личности и безбедност информација.

У периоду од 2008. до 2010. године била је чланица Комисије за добровољно здравствено осигурање при Удружењу осигуравача Републике Србије, а од 2010. до 2014. године чланица Надзорног одбора приватне медицинске установе „Једро“.

Оснивач је консултантске агенције- Ex Ante Consulting која је започела са радом 2022. године.
Више о пословању и услугама које пружа Ex Ante Consulting –  https://www.exanteconsulting.rs/

 

Пријава на тренинг и скупштину:

Тренинг је бесплатан и резервисан само за чланове УИРС. Уколико планирате доћи на тренинг, као и  да присуствуте скупштини после тренинга, молимо вас да попуните пријаву испод.