Измене и допуне у Смерницама интерне ревизије (МОПП)

02.03.2019.

На сајту УИРС објављен је ажуриран преглед свих смерница које је издао Институт интерних ревизора ИИА са датумом 28.02.2019. године, на адреси: https://uirs.rs/standardi-i-smernice/o-standardima-i-smernicama/