НОВО! Водич за праксу – Ревизија културе – превод на српски језик

16.10.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обавештавамо вас да је УИРС превео још једну додатну смерницу Водич за праксу “Ревизија културе”.

Удружење објављује овај водич у октобру 2020. године по одобрењу ИИА из 2020. године.

Заинтересовани који нису чланови УИРС, могу у нашој ПРОДАВНИЦИ наручити “online” издање за 300 РСД.

 

Превод на српски језик: чланови УИРС, Јованка Томановић, ЦИА и Милена Милојевић, ОИР-КОР, ОИР.ЈС

Рецензија превода: чланови УИРС, Иван Ђунисијевић, ОИР-КОР и Марија Бановић, ЦИА

Лектор: Нина Савчић, дипломирани филогог српског језика и књижевности

Чланови УИРС могу преузети комплетан текст водича у оквиру менија стандарди  и смернице.