Објављен превод становишта ИИА – Улога интерне ревизије у управљачком телу / извршним одборима

25.08.2020.

Обавештавамо вас да је УИРС превео још једно Становиште Института интерних ревизора – УЛОГА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ У УПРАВЉАЧКОМ ТЕЛУ / ИЗВРШНИМ ОДБОРИМА.

ПРЕВОД НА СРПСКИ ЈЕЗИК:

Удружење интерних ревизора Србије објављује ову публикацију у августу 2020. године по одобрењу ИИА из 2020. године.

Текст Становишта превела: члан УИРС, Јованка Томановић, “ЦИА”

Рецензија превода: чланови  УИРС, Жарко Златановић, “ЦИА” и Марија Бановић, “ЦИА”

Лектор: Нина  Савичић, дипломирани филолог српског језика и књижевности

Преведено становиште, можете погледати на овом сајту на страни Стандарди и смернице – Становишта- ИИА становишта.