Позив активним члановима УИРС-а за учешће на редовној годишњој Скупштини УИРС

11.06.2024.

На основу Статута Удружења интерних ревизора Србије, Председништво УИРС je дана 6.6.2024. године донело

ОДЛУКУ

А) Да се седница Скупштине Удружења интерних ревизора Србије одржи online преко апликације Хелиос са следећим:

Дневним редом

1.       Усвајање извештаја о раду и Финансијског извештаја УИРС за 2023. годину са Извештајем Надзорног одбора.

Прилози: Извештај о раду УИРС за 2023. и Финансијски извештај за 2023, Извештај Надзорног одбора, Одлука о усвајању извештаја о раду и Финансијског извештаја за 2023. годину и Одлука о расподели добити.

Редовна годишња Скупштина UIRS-a одржаће се online преко МS Teams апликације а  гласање о дневном реду и усвајању докумената ће бити обављено помоћу „Хелиос“ апликације. Скупштина ће бити одржана у петак 26.6.2024. године са почетком у 19:00 часова и трајаће до 20:00 часова. Гласање ће трајата за време тренинга који претходи скупштини и који ће трајати од 18:00 до 19:00 часова

Председник УИРС

Јелена Рунић

 

 

Поштовани чланови УИРС,

Љубазно вас позивамо на годишњу ONLINE Скупштину УИРС.

Скупштина ће се одржати 26. juna 2024. године са почетком у 19:00 часова. Скупштина ће се надовезати на предавање (исти „MS Teams“ линк ће бити коришћен за оба догађаја).Пријава на предавање “Улога интерне ревизије у јачању корпоративне филантропије”  је уједно и пријава за скупштину. 

Право да гласају имају само чланови Удружења интерних ревизора Србије који су уплатили чланарину и регистровали се као члан УИРС на дан слања позива за скупштину, и који су затим на основу наведеног добили линк за гласање. Гласање сe врши електронски.

После гласања, члан треба  да остави креденцијале како би гласање било прихваћено. Креденцијали су члановима прослеђени доставњањем линка за гласање, у складу са чланом 1. ове Одлуке ( “Your voter ID” i “Your password”).

Апликација неће прихватити непотпуно гласање и сматраће се да члан није гласао.

Резултате гласања обрађује Хелиос апликација аутоматски. Администратор Хелиос апликације доставља табеларни приказ резултата гласања електронским путем члановима председништва. Верификацију – преглед табеларног приказа резултата, врши представник УИРС-а задужен за техничку подршку и административно лице УИРС-а.

Статут УИРС-а чланом 14. дефинише потребан кворум.

 

Документа за скупштину можете пронаћи ниже:

  • Извештај о раду УИРС за 2023.
  • Финансијски извештај за 2023,
  • Извештај Надзорног одбора,
  • Одлука о усвајању извештаја о раду и Финансијског извештаја за 2023. годину и
  • Одлуку о расподели добити

Приступ документима имају активни чланови (на захтев Вам можемо доставити документа путем електронске поште).

 

Уколико Вам је потребна помоћ, молимо Вас да се обратите на kancelarija@uirs.rs.