СТААНОВИШТЕ ИИА, Повеља интерне ревизије – превод на српски језик

21.09.2020.

Обавештавамо вас да је УИРС превео још једно Становиште Института интерних ревизора –

ПОВЕЉА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

ПРЕВОД НА СРПСКИ ЈЕЗИК:

Удружење интерних ревизора Србије објављује ову публикацију у септембру 2020. године по одобрењу ИИА из 2020. године.

Текст Становишта превела: члан УИРС, Марија Бановић, ЦИА

Рецензија превода: чланови  УИРС, Марија Прокић, ЦИА и Предраг Зиндовић, ЦИА

Лектор: Нина  Савичић, дипломирани филолог српског језика и књижевности

Преведено становиште, можете погледати на овој страни или на страни Стандарди и смернице – Становишта- ИИА становишта.