Najava događaja

Eksterna procena kvaliteta – Studija slučaja

10.06. i 11.06.2021. od 10:00 do 13:00

ONLINE

Drage kolege, 

Pozivamo Vas na  „online“ trening

Potreba sprovođenja Eksterne procene kvaliteta više nije samo obaveza po Međunarodnim Standardima profesionalne prakse IR. Svaka IR koja želi da svoj kvalitet rada podigne na viši nivo, ima potrebu za nezavisnom procenom njenog rada.

UIRS, u saradnji sa predavačem Vasilisom Monogiosom, koji ima višegodišnje iskustvo u obavljanju eksterne ocene kvaliteta interne revizije, organizuje dvodnevni online trening “Eksterna procena kvaliteta – Studija slučaja”. Akcenat treninga će biti na praktičnoj primeni alata koji su sastavni deo sveobuhvatne metodologije IIA za sprovođenje procesa eksterne procene kvaliteta IR. Predavač će sa polaznicima kroz praktične primere i studije slučaja podeliti svoje iskustvo iz prakse i interne revizore učiniti spremnim za odgovor na zahteve nezavisne eksterne procene.

 

Podaci o treningu

 

Dok traje pandemija ovakve i slične događaje organizujemo  “online” korišćenjem  “ZOOM” aplikacije.

Trening će biti održan 10.06.2021. i 11.06.2021. Termin održavanja trenigna oba dana od 10:00 do 13:00

Trajanje treninga: 2 sesije po 3 sata

Broj CPE koje trening donosi: 7

Jezik na kome će se odžati trening: ENGLESKI JEZIK (prevod nije obezbeđen)

 

PREDAVAČ: Vasillis Monogios

 

Vassilis ima 23 godine iskustva u oblastima profesionalnih usluga.

Nosilac je stručnih sertifikate CPA (Institut sertifikovanih javnih računovođa Grčke), CIA, CRMA i COSO IC (Institut internih revizora). Poseduje diplomu poslovne administracije (Univerzitet u Pireju, Grčka).

Svoju profesionalnu karijeru započeo je 1998. godine u kompaniji “Grant Thorton” Grčka. Do 2008. godine je radio u Odeljenju za pružanje usluga osiguranja kao ovlašćeni revizor, a kasnije, do 2016. godine, je radio u odeljenju za savetovanje, kao šef Službe za poslovne rizike. Od 2017. do 2019. radio je u Eurobanci, u Generalnom odeljenju Grupe za unutrašnju reviziju (IAG), na mestu šefa Funkcije za osiguranje kvaliteta / Centra izvrsnosti za revizorske standarde i metodologiju. Godine 2019. osnovao je kompaniju “AMiD Corporate Governance, Internal Controls and Internal Audit Services PC” (osnivač i partner).

Njegovo profesionalno iskustvo potiče iz brojnih revizorskih i konsultantskih projekata, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru, u oblastima kao što su: korporativno upravljanje, unutrašnja revizija, sistem interne kontrole, upravljanje rizicima, reorganizacija, unapređenje korporativnih procesa i korporativno izveštavanje (finansijski izveštaji prema MSFI i nefinansijski izveštaji prema GRI standardima i Integrisanom okviru izveštavanja).

Ima zapažene predavačke, istraživačke i pisateljske veštine iz gore navedenih oblasti u Grčkoj i inostranstvu. Između ostalih, kontinuirano drži predavanja na kursevima za pripremu za CIA ispite. Predaje i na kursevima za pripremu sertifikata COSO (COSO / IIAA program koji je sproveo grčki IIA).

Član je upravnog odbora i predsednik odbora za reviziju kompanije iz javnog sektora u Grčkoj.

 

KOTIZACIJA:

Članovi UIRS………………..10.000,00 RSD

Ostali  ………………………….12.000,00 RSD

Uplate iz inostranstva … 110 EUR

 

PRIJAVE I UPLATE KOTIZACIJE:

Prijava se popunjava elektronski.Elektronski obrazac prijave nalazi se  na dnu ove strane. U prijavi u polju „vaša poruka“ navesti telefon ili elektronsku adresu računovodstva ili finansija. Plaćanje se vrši na osnovu predračuna koji se dostavlja elektronskim putem. Po uplati, UIRS će elektronski dostaviti račun.

Za sve dodtane informacije, sooba za kontakt: Svetlana Jamandilović, i-mejl: kancelarija@ uirs.rs

tel. + 381 64 658 7122

Prijava za događaj/Application form (NAPOMENA: Podaci za plaćanje se popunjavaju i u slučaju kada je događaj besplatan)

  Da li ste član UIRS-a?
  dane

  Da li vam je potrebna CPE potvrda?
  dane  Da li je ovo prijava za besplatan događaj?
  dane

  INFORMACIJE ZA PLAĆANJE (popuniti samo ako vršite plaćanje)
   INFORMACIJE ZA OSOBU 1

   Da li je osoba član UIRS-a?
   dane

   Da li je potrebna CPE potvrda?
   da / yesne / no

   INFORMACIJE ZA OSOBU 2

   Da li je osoba član UIRS-a?
   dane

   Da li je potrebna CPE potvrda?
   da / yesne / no

   INFORMACIJE ZA OSOBU 3

   Da li je osoba član UIRS-a?
   dane

   Da li je potrebna CPE potvrda?
   da / yesne / no

   INFORMACIJE ZA OSOBU 4

   Da li je osoba član UIRS-a?
   dane

   Da li je potrebna CPE potvrda?
   da / yesne / no

   Da li je ovo prijava za besplatan događaj? / Do you apply for free event?
   da / yesne / no

   INFORMACIJE ZA PLAĆANJE (popuniti samo ako vršite plaćanje)

    INFORMACIJE ZA OSOBU 1

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je potrebna CPE potvrda?
    da / yesne / no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 2

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je potrebna CPE potvrda?
    da / yesne / no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 3

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je potrebna CPE potvrda?
    da / yesne / no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 4

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je potrebna CPE potvrda?
    da / yesne / no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 5

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je potrebna CPE potvrda?
    da / yesne / no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 6

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je potrebna CPE potvrda?
    da / yesne / no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 7

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je potrebna CPE potvrda?
    da / yesne / no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 8

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je potrebna CPE potvrda?
    da / yesne / no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 9

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je potrebna CPE potvrda?
    da / yesne / no

    INFORMACIJE ZA OSOBU 10

    Da li je osoba član UIRS-a?
    dane

    Da li je potrebna CPE potvrda?
    da / yesne / no

    Da li je ovo prijava za besplatan događaj? / Do you apply for free event?
    da / yesne / no

    INFORMACIJE ZA PLAĆANJE (popuniti samo ako vršite plaćanje)