Za CPE

KOMISIJA ZA CPE (CPE)

 (Continuing Professional Education/ Kontinuirano profesionalno usavršavanje)

 

 

Rok za prijavljivanje CPE časova je 31. decembr svake godine. IIA sertifikovani profesionalci koji ne dostave podatke o ostvarenim poenima-satima kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, do isteka roka izveštavanja, automatski gube status (njihovi sertifikati postaju neaktivni) i ne mogu koristiti njihove oznake.

Za više informacija posetite sajt Globalnog instituta (Global IIA), sledeći link:

 

 

 

https://global.theiia.org/certification/certified/Pages/CPE-Requirements.aspx

 

  • Održavanje profesionalnih zvanja zahteva kontinuirano profesionalno usavršavanje.
  • Za CIA zvanje neophodnod je ostvariti najmanje 40 časova godišnje obuke (CPE poena), od čega 2 časa (2 CPE) moraju biti iz etike.
  • CPE poene moguće je ostvariti prisustvovanjem na konferencijama, seminarima, objavljivanjem stručnih radova i na druge predviđene načine.

 

Na sednici Predsedništva UIRS, održanoj dana 16.09.2014. godine, usvojen Pravilnik o CPE (Continuing Professional Education), koji reguliše način rada Komisije za CPE. Pravilnik o CPE definiše kriterijume, način i postupak vrednovanja aktivnosti članova UIRS sa zvanjem CIA (CIA) u cilju priznavanja poena za kontinuirano profesionalno usavršavanje kod IIA (Global IIA). Osnov za donošenje Pravilnika je Administrativna direktiva broj 4:2011 – Zahtevi kontinuirane profesionalne edukacije za sve licence – IIA
Napominjemo da se pravo na vrednovanje aktivnosti ili ostvarivanje sati-poena prema Pravilniku za CPE ostvaruje samo i isključivo na osnovu aktivnosti koje se odvijaju u okviru UIRS.

 

Preuzmite

Prijava za priznavanje CPE (prilog 1)