CIA

 

Certified Internal Auditor® (CIA®)

 

Prestižno zvanje Instituta internih revizora IIA koje postoji već više od 40 godina i predstavlja standard izvrsnosti u okviru profesije. Putovanje kroz CIA počinje sa fokusom na Međunarodni standard profesionalne prakse za internu reviziju (Standardi) koje je doneo IIA (The IIA’s International Standards for the Professional Practice of Internal Auditin (Standards) i aspekta obaveznih smernica MOPP-a (IPPF). Putovanje se zatim nastavlja sa fokusom na upravljanje projektima interne revizije i kulminira konceptima koji se odnose na interne kontrole, rizik, korporativno upravljanje i tehnologiju. Program CIA sastoji se iz tri dela i predstavlja polaznu osnovu za razvoj Vaše karijere:

  • Zvanje CIA čini Vas različitim od drugih revizora.
  • Demonstrira Vašu profesionalnost u radu sa osobljem interne revizije i spoljnim klijentima.
  • Razvija Vaše znanje i omogućuje sticanje najbolje prakse u delatnosti u kojoj radite.
  • Demonstrira Vašu stručnost / vičnost i Vaš profesionalizam.
  • Postavlja temelj za kontinuirano usavršavanje i napredovanjeostavlja temelj za kontinuirano usavršavanje i napredovanje.

Za vise informacija posetite sajt IIA.

 

 Uslovi za sticanje zvanja CIA®

Kandidati za CIA program saglasni su sa prihvatanjem uslova programa, uključujući zahteve za podobnost, tajnosti ispita, Etičkog kodeksa (Code of Ethics) i kontinuiranog profesionlanog obrazovnja (Continuing Professional Education (CPE)), zajedno sa drugim uslovima koje je utvrdio Odbor za profesionalna zvanja (The IIA’s Professional Certification Board (PCB).

          Zahtevi

Kandidati za CIA zvanje moraju ispuniti sledeće zahteve vezano za obrazovanje, reference o karakteru, radno iskustvo i identifikaciju.

          Obrazovanje

Kandidati za CIA zvanje moraju imati diplomu sa četvorogodišnjih studija (ili više od toga) ili ekvivalentno obrazovanje na akreditovanom univerzitetu. Za više informacja pogledajte Certification Candidate Handbook.

Dokumenta koja se prihvataju:

  • Kopija diplome ili zvanični prevod (ako ste u međuvremnu promenili prezime, morate priložiti i odgovarajući dokument o promeni prezimena.)
  • Potvrda univerziteta kojim se potvrđuje stečeno zvanje

Važna promena u zahtevu za sticanje zvanja CIA: Globalni odbor direktor (The Global Board of Directors) odobrio je alternativni put ka sticanju zvanja CIA za one kandidate koji ne poseduju zvanje stečeno na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi.

Podobnost za sticanje zvanja mogu, po posebnom odobrenju, da ispune i kandidati koji poseduju:

  • Dve godine obrazovanja na visokoškolskoj ustanovi i pet godina potvrđenog iskustva u internoj reviziji ili ekvivalentnog iskustba. ILI
  • Sedam godina potvrđenog iskustva u internoj reviziji ili ekvivalentnog iskustva.

Preuzmite dokument o obrazovanju.

Nakon što popunite ovaj formular, molimo Vas da pristupite portalu i postavite popunjen formular. (Postavite formular kao “Educational”)

          Radno iskustvo

Kandidati za zvanje CIA sa četverogodišnjim obrazovanjem na univerzitetu moraju imati najmanje 24 meseca iskustva na poslovima interne revizije ili ekvivalentno iskustvo. Zvanje master može da zameni 12 od predviđenih 24 meseca iskustva. Za više detaljnih informacija pogledajte priručnik za kandidate.

Obrazac o potvrdi iskustva (Experience Verification Form) mora da bude popunjen. Kandidati mogu da se prijave na program i da polažu ispite pre nego što steknu odgovarajuće radno iskustvo, ali neće steći zvanje pre nego što ga steknu.

Nakon što popunite ovaj formular, molimo Vas da pristupite portalu i postavite popunjen formular. (Postavite dokument kao “Professional Experience”)

           Reference o karakteru

Kandidti moraju pokazati visoke moralne i profesionalne karakterne osibine i moraju dostaviti Formular sa referencama o karakteru (Character Reference Form) potpisan od strane lica koje ima neko od zvanja CIA, CGAP, CCSA, CFSA, CRMA ili od osobe koja je nadređena kandidatu.

Nakon što popunite ovaj formular, molimo Vas da pristupite portalu i postavite popunjen formular. (Postavite dokument kao “Character Reference”)

         Dokaz za identifikaciju

Kandidati moraju pružiti dokaz o identifikaciji u formi kopije pasoša ili naconalne lične karte. Ova dokumenta moraju odgovarati aktuelnom stanju, a dokumenta kojima je istekao rok važnosti neće se priznavati. Sva dokumenta moraju biti skenirana i postavnjena preko portala na način koji obezbeđuje jasnost i čistoću slike.

Nakon što popunite ovaj formular, molimo Vas da pristupite portalu i postavite popunjen formular. (Postavite dokument kao “Other”)

          Period važnosti

Počev od novembra 2010. g od kandidata se zahteva a završe proces sticanja profesionalnog zvanja za četiri godine od datuma prihvatanja podnetog zahteva. Ako kandidat nije okončao proces sertifikacije u tom roku, sve uplaćene naknade i položeni ispiti se poništavaju.

         Tajnost

CIA ispit je ispit za koji se ispitna pitanja ne objavljuju. Kandidati na programu obavezuju se da čuvaju sadržaj ispita u tajnosti i stoga ne smeju da diskutuju o sadržaju pojedinih pitanja sa bilo kim, izuzev Odelenjem za sertifikaciju IIA. Neovlašćeno obelodanjivanje ispitnog materijala smatraće se kršenjem (Etičkog kodeksa (Code of Ethics) i moglo bi da rezultira diskvalifikacijom kandidata ili drugim odgovarajućim merama.

          Etički kodeks

Kandidati za CIA zvanje prihvataju obavezu poštovanja Etičkog kodeksa IIA (Code of Ethics).

         Kontinuirano profesionalno obrazovanje (CPE)

Nakon sticanja sertifikacije, lice sa CIA zvanjem ima obavezu da održava svoje znanje i veštine i ostane u toku sa aktuelnim dešavanjima i poboljšanjima, što će pokazati ispunjavanjem CPE zahteva (CPE requirements).

         Članstvo u IIA

U opštem slučaju, da bi ste postali CIA nije neophodno da budete član IIA, ali Vas ohrabrujemo da razmislite o prednostima ovog članstva.

Članovi IIA imaju pravo popusta na udžbenički materijal za CIA program i kurseve, imaju pristup najnovijim izvorimo za pripremu ispita, aktuelnim novostima i informacijama i mogućnost za umrežavanje.

Sadržaj ispita za sticanje CIA zvanja

CIA 1 – Internal Audit Basics

CIA 2 – Internal Audit Practice

CIA 3 – Internal Audit Knowledge Elements

 

Materijal za pripremu ispita

THE IIA’S CIA LEARNING SYSTEM

CIA Practice Test

Testirajte svoje znanje!

Redovno stručno usavršavanje (CPE)

Nosioci CIA zvanje moraju neprestano da stiču nova znanja, kako bi održali svoje sposobnosti i veštine na visokom nivou. Nosioci CIA zvanja mora da ostvare najmanje 40 časova godišnje obuke (40 CPE). CPE bodove moguće je ostvariti prisusvovanjem konferencijam, seminarima, objavljivanjem stručnih radova, držanjem oredavanja i na druge predviđene načine.

Za više detanja posetite link.

 

Primeri ispitnih pitanja za CIA ispite

Kandidatima za CIA zvanje IIA omogućuje pristup ograničenom broju pitanja (sa dogorima), kako bi im dala mogućnost da razumeju tipičnu vrstu pitanja koja se pojavljuju na ispitu.