Misija interne revizije

Misija interne revizije artikuliše ono što interna revizija želi da ostvari u okviru organizacije.

 

 

Da unapređuje i štiti organizacione vrednosti, time što obezbeđuje na riziku zasnovano i objektivno uveravanje, savet i pogled.