Kontakt

Udruženje internih revizora Srbije

 

Adresa: Kneza Miloša 7a/III, 11000 Beograd
Kancelarija UIRS: Savez inženjera i tehničara Srbije, Beograd, ul.Kneza Miloša 7a, treći sprat, soba br.35
E-mail: kancelarija@uirs.rs

 

 

Predsednik: Jelena Runić;            E-mail: jelena.runic@uirs.rs 

Osoba za kontakt: Svetlana Jamandilović; E-mail:  kancelarija@uirs.rs;

 

 

Bibliotekar: kancelarija@uirs.rs

 

Komisije
Komisija za standarde ( standardi@uirs.rs)
Komisija za stručno usavršavanje (obrazovanje@uirs.rs)
Komisija za CPE (cpe@uirs.rs)
Komisija za praćenje regulative interne revizije u Srbiji (regulativa@uirs.rs)

Sekcije
Sekcija za rizike (rizici@uirs.rs)
Sekcija za prevođenje (prevodjenje@uirs.rs)
Sekcija za osiguranje (osiguranje@uirs.rs)
Sekcija za bankarstvo (bankarstvo@uirs.rs)
Sekcija za javni sektor (javnisektor@uirs.rs)
Sekcija za kvalitet (kvalitet@uirs.rs)
Sekcija za privredu (privreda@uirs.rs)

Druge adrese
Prijave nepravilnosti, nezakonitosti i prevara u korišćenju sredstava UIRS(prijavanepravilnosti@uirs.rs)