O Udruženju

 

Udruženje internih revizora Srbije (UIRS), osnovano je na osnivačkoj Skupštini održanoj 05. juna 2008. godine u Beogradu, ima Statut i druga akta neophodna za efikasano funkcionisanje, predsednika i izabrane organe.

UIRS je član IIA Global (The Institute of Internal Auditors-Global) od osnivanja, a od decembra 2010. godine je 341. punopravni član od ove globalne organizacije priznat kao Institut internih revizora Srbije (IIA Serbia). Od oktobra 2011. godine Udruženje je član Evropske konfederacije instituta internih revizora (ECIIA).

 

Vizija

Promoter najbolje prakse i merodavna domaća organizacija za pitanja profesije i profesionalnog okvira interne revizije.

 

Misija

Promovisanje interne revizije u Srbiji, podrška profesionalnom razvoju svojih članova i jačanju njihovog uticaja u korporativnom okruženju .

 

Definicija interne revizije

„Interna revizija je nezavisno, objektivno uveravanje i aktivnost konsaltinga osmišljena da doda vrednost i poboljša poslovanje organizacije. Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve uvodeći sistematičan, disciplinovani pristup procenjivanju i poboljšanju efektivnosti upravljanja rizikom, kontrola i korporativnog upravljanja.“

(IPPF, 2011, IIA)

 

Lična karta UIRS

Naziv:Udruženje internih revizora Srbije
Skraćeni naziv:UIRS
Adresa:11111 Beograd, Kneza Miloša 7a/III-35
Država:Srbija
e-pošta:kancelarija@uirs.rs
PIB:105666969
Matični broj:17735390
Šifra delatnosti:9412
Tekući dinarski račun:160-306456-74
Poslovna banka:Banca Intesa, Srbija, Beograd
Adresa banke:11070 Novi Beograd, Milentija Popovića 7B
SWIFT:DBDBRSBG
IBAN:RS35160005080002880625
Zakonski zastupnik:Jelena Runić
WEB:https://uirs.rs