Organizacija

Organizacija

Statutom UIRS definisani su organi Udruženja i njihova ovlašćenja.

Organi Udruženja su:

  • Skupština
  • Predsedništvo
  • Predsednik-zastupnik Udruženja
  • Nadzorni odbor
  • Odbor za nominovanje
  • Etički odbor

 

Organizaciona šema


IZVRŠNA FUNKCIJA

Kancelarija UIRS – Sekretar